Nieuw geluidsscherm langs N3 bij Leerpark Dordrecht

Werkzaamheden

Nieuw geluidsscherm langs N3 bij Leerpark Dordrecht

Gepubliceerd op: 07 september 2020- Laatste update: 07 september 2020 15:53 uur

Vanaf 14 september 2020 start aannemer Boskalis met de aanleg van een nieuw geluidsscherm langs de autoweg N3 ter hoogte van het Leerpark, bij de afrit naar de Laan der Verenigde Naties.

Het bestaande scherm verkeert in zeer slechte staat en kan niet meer hersteld worden. De andere geluidsschermen langs de N3 krijgen een onderhoudsbeurt en worden waar nodig aangepast aan de hoogte van de nieuwe weg.

Werkzaamheden geluidsscherm ter hoogte van het Leerpark

Verwijderen bomen: 8 – 9 september 2020

Voor het scherm bij het Leerpark staan 3 rijen bomen. Om ruimte te maken voor de aanleg van het nieuwe scherm wordt op dinsdag 8 en woensdag 9 september de rij die het dichtst bij het geluidsscherm staat verwijderd.

Heien palen: 14 – 18 september 2020

Voor de fundering van het nieuwe geluidsscherm moeten stalen buispalen aangebracht worden in de grond. Het heien van deze palen vindt plaats vanaf maandag 14 tot en met vrijdag 18 september. Om geluidshinder zoveel mogelijk te beperken wordt alleen overdag geheid tussen 07.00 en 18.00 uur.

Betonstorten: 12 – 23 oktober 2020

In de week van 21 september worden de aangebrachte buispalen volgestort met beton. Boskalis bouwt het bovengrondse gedeelte van het nieuwe geluidsscherm tussen 12 en 23 oktober. Tijdens het storten van het beton en het aanbrengen van de bovenbouw van het geluidsscherm wordt geen geluidhinder verwacht.

Forse opgave

Het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug zijn onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden.

Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.

Daarnaast past Rijkswaterstaat de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij onder andere aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Meer informatie

Op de website N3 werkzaamheden staat actuele informatie over het groot onderhoud aan de N3 en de overige projecten in de Drechtsteden.

Onderliggende pagina's