Interview Gerben Siebenga over de Waalbrug: Dubbele fietspaden, dubbel comfortabel

Interview

Interview Gerben Siebenga over Waalbrug: Dubbele fietspaden, dubbel comfortabel

Gepubliceerd op: 22 september 2020- Laatste update: 22 september 2020 08:31 uur

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het fietspad aan de westkant van de Waalbrug. Fietsers rijden daarom tijdelijk over het oostelijk fietspad. Eind dit jaar is dat verleden tijd. Dan liggen de fietspaden weer aan weerszijden. ‘Als vanouds, maar toch anders’, vertelt beleidsadviseur Gerben Siebenga van de gemeente Nijmegen.

Waarom de nieuwe fietspaden?

De afgelopen jaren hebben we veel onderzoek gedaan naar fietsverkeer. Tellingen laten zien dat steeds meer mensen de fiets nemen. Onze verwachting is zelfs dat er, met de groei van de Waalsprong, over 10 jaar dubbel zo veel fietsers over de brug fietsen. Ten noorden en zuiden van de brug waren alle fietspaden al klaar. Het fietspad op de Waalbrug was de laatste ontbrekende schakel in het Rijn-Waalpad, de snelfietsroute Arnhem-Nijmegen. Het realiseren van de gewenste aanpassingen kon nu meeliften op het onderhoud van Rijkswaterstaat.

Hoe zien die aangepaste fietspaden er dan uit?

Het fietspad aan de centrumkant van de brug komt op de plaats waar voorheen de busbaan was. Dat wordt een fietspad in 2 richtingen, van 4 m breed. De resterende ruimte is voor een nieuw voetpad, dat ernaast komt te liggen.'

'Aan de oostkant van de brug ligt nu een fietspad richting Nijmegen-Noord, maar dat wordt op termijn ook een fietspad in 2 richtingen. Waarom? We merkten dat veel fietsers uit de richting van Bemmel hier tegen de richting in fietsen, omdat ze niet graag willen omfietsen. Ook is 2 keer een drukke weg oversteken om de brug over te kunnen niet gewenst. Met het dubbele fietspad maken we het veiliger. Het pad wordt wel iets minder breed dan aan de andere kant omdat er wat minder ruimte is.

Is de nieuwe inrichting een keuze van de gemeente?

Als gemeente wilden we de nieuwe fietspaden graag zo inrichten. Hier hebben we natuurlijk lang en goed met Rijkswaterstaat over gesproken. Tijdens de huidige renovatie worden de fietspaden functioneel op orde gebracht. Als de brug op termijn helemaal geschilderd gaat worden, worden ook de leuningen en de verlichting vervangen; dit wordt gefinancierd door de gemeente en de provincie.

Hoe moet dat met de hulpdiensten als die de brug over willen?

Er is straks inderdaad geen busbaan meer waar hulpdiensten snel overheen kunnen. De verkeerslichten voor en na de brug worden echter zo ingesteld, dat er tijdens drukte nooit file óp de brug kan ontstaan. Hulpdiensten en bussen kunnen er dan altijd snel door.'

'In de tijdelijke situatie tijdens de renovatie van de brug was dat eigenlijk ook al zo. Als er een ongeval óp de brug gebeurt, kunnen hulpdiensten in noodgevallen via de tegemoetkomende rijstroken rijden. Verkeer uit de andere richting kan dan worden stopgezet om hulpdiensten te laten passeren. Stad uitwaarts gebeurde dat al zo: daar was al geen busbaan. Stad inwaarts gaat dit op dezelfde manier werken.

Hoe passen de nieuwe fietspaden in het fietsbeleid van de gemeente?

De afgelopen jaren is er veel gebouwd in en rond de stad. De fiets vervult, in de bereikbaarheid van bestemmingen op de korte en middellange afstand, een sleutelrol. Als gemeente stimuleren we dan ook gebruik van fiets en openbaar vervoer. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe (snel)fietsroutes aangelegd en zien we het aantal fietsers sterk toenemen.'

'Inmiddels verschuift de focus steeds meer naar verbetering van het bestaande fietsnetwerk door ze bijvoorbeeld breder te maken en verkeerslichten beter af te stellen zodat je als fietser minder lang hoeft te wachten. Dat hebben we afgelopen jaren ook op de Oranjesingel en Graafseweg al gedaan en nu dus bij de Waalbrug.

Fiets je zelf vaak over de Waalbrug?

Als ik naar het werk moet, pak ik altijd de fiets. Dan fiets ik vanuit Beuningen naar het centrum. Op de Waalbrug kom ik ook weleens, maar niet zo vaak. Ik ga straks zeker de nieuwe fietspaden uitproberen!

Onderliggende pagina's