Fotoreportage nieuwe zeesluis IJmuiden (augustus 2020)

In Beeld

Fotoreportage nieuwe zeesluis IJmuiden (augustus 2020)

Gepubliceerd op: 02 september 2020- Laatste update: 02 september 2020 11:33 uur

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage blikken we terug op een aantal social mediaberichten die gedeeld zijn in augustus 2020.

De berichten zijn terug te vinden op onze nieuwe Facebookpagina. Volgt u de nieuwe pagina al? Met de berichten en foto’s brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld. Mocht u begrippen of locaties tegenkomen die u niet kunt plaatsen, kijk dan even op de overzichtskaart.

7 augustus 2020 – Halverwege de bouw van de zeesluis

Het 1e gedeelte van de deurkas van het buitenhoofd is in het weekend van 20 en 21 juni onder water gezet. Met grote leidingen die in het kanaal lagen, is water overgepompt in de deurkas. In deze deurkas komt straks de buitendeur van de nieuwe zeesluis.

10 augustus 2020 – Volop baggeren

Het baggeren van de sluiskolk is eind juni gestart. De bovenlaag van zand is al helemaal verdwenen en de sluiskolk is gevuld met water. De komende periode wordt de rest van het zand gebaggerd tot het niveau van circa -19 m NAP. Uiteindelijk wordt in de sluisklok nog een vloer aangebracht en komt het waterniveau in de kolk op -18 m NAP.

12 augustus 2020 – Snijkopzuiger

De snijkopzuiger snijdt het zand los en zuigt het met de onderwaterpomp op. Vervolgens wordt het zand via een vaste leiding langs de sluiskolk over het bouwterrein geperst en via een drijvende leiding getransporteerd naar het sproeiponton. Daar wordt het zand in het buitentoeleidingskanaal gespreid. Het zand in het sproeidepot wordt door een sleephopperzuiger opgezogen en naar de verspreidingslocatie op zee gebracht.

14 augustus 2020 – Zeesluis in aanbouw

Links is de snijkopzuiger te zien. Deze is bezig de sluiskolk te baggeren. Rechts zie je het lokale bediengebouw-west.

21 augustus 2020 – Werkzaamheden drempelkuip buitenhoofd

Met behulp van een zogenaamde doppomp aan een grote hydraulische graafmachine, wordt het zand aan weerszijden van de drempelkuip van het buitenhoofd opgezogen. Hierdoor wordt de drempelkuip gelijkmatig ontlast. Het zand wordt naar de sluiskolk geperst, waar de snijkopzuiger het weer opzuigt.

24 augustus 2020 – Deurkas binnenhoofd

Hier is goed te zien hoe diep het onderdeel van de deurkas is waar straks de reservedeur in komt (circa -19 m NAP). De medewerkers van OpenIJ gebruiken de steigertoren en de lift als toegang tot deze deurkas.

Er wordt ook volop gewerkt aan de vloer van de drempel van het binnenhoofd. Over deze vloer rijdt straks de sluisdeur om de sluis te openen en sluiten.

26 augustus 2020 – Onder water

De sluiskolk staat onder water. Maar het baggerwerk gaat onverminderd door. De kolk is namelijk nog niet op definitieve diepte van -19 m NAP gebaggerd.

28 augustus 2020 - Buitenhoofd

Om het waterpeil in de sluiskolk tijdens het baggeren op niveau te houden, worden pompen ter plaatse van het buitenhoofd ingezet.

Meer informatie bouw nieuwe zeesluis IJmuiden

Benieuwd naar het project? Bekijk dan de projectpagina IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis.

Onderliggende pagina's