Afvoeren van Rijn en Maas gaan omhoog

Nieuwsbericht

Afvoeren van Rijn en Maas gaan omhoog

Gepubliceerd op: 29 september 2020- Laatste update: 29 september 2020 17:37 uur

Sinds eind september 2020 hebben we te maken met wisselvallig weer en valt er na lange tijd weer neerslag. Het is de verwachting dat dit wisselvallige weerbeeld de komende weken aanhoudt.

Dat betekent dat de afvoeren van de Rijn en de Maas weer omhoog gaan. Dat geldt nog niet overal voor de grondwaterstand. Nog altijd is er in Limburg, Brabant en Gelderland sprake van lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Ook in delen van Zeeland en Noord-Holland is dat het geval. Toch zien we gelukkig ook dat op sommige plaatsen in ons land de grondwaterstanden zich al wel hersteld hebben.

Hoe staat het nu met de Rijn en de Maas?

Zowel de Rijn als de Maas zijn de afgelopen dagen gestegen. Rijkswaterstaat ziet de afvoeren van beiden rivieren ook voor de komende weken stijgen. Zo ging de afvoer van de Rijn bij Lobith de laatste 3 dagen omhoog van 950 m3/s naar 1160 m3/s. Deze stijging zet de komende dagen nog verder door tot een afvoer van 1600 à 1700 m3/s begin oktober 2020.

Waterbesparende maatregelen opgeheven

De afvoer van de Maas gaat in de week van 28 september 2020 ook weer omhoog. Was de afvoer in de eerste heft van september nog erg laag met een daggemiddelde van 25 m3/s, voor de komende dagen verwachten we bij St. Pieter een afvoer van 200 tot 250 m3/s. En later zelfs afvoeren van 300 à 400 m3/s daggemiddeld. Dat is goed nieuws want Rijswaterstaat kan daardoor de waterbesparende maatregelen zoals zuinig schutten opheffen. Daarmee zijn de langere wachttijden voor de scheepvaart voorbij.

Droogteseizoen afgesloten

Sinds begin april heeft de LCW, elke 2 weken een Droogtemonitor uitgebracht. Rijkswaterstaat, als voorzitter van de LCW werkt daarbij samen met onder andere het KNMI, de Unie van Waterschappen, het ministerie van van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de drinkwaterbedrijven. In de droogtemonitor beschrijven we de huidige situatie en de verwachtingen ten aanzien van de hoeveelheid beschikbaar water in ons land. Gezien de huidige situatie en de verwachtingen is op 29 september de laatste droogtemonitor van het laagwaterseizoen 2020 verschenen. Ondanks de nog lage waterstanden en het voorlopig uitblijven van een herfststorm, maken wij ons per 1 oktober op voor het hoogwaterseizoen.

Onderliggende pagina's