Aanvoer Rijn en Maas laag maar voldoende voor watervraag

Nieuwsbericht

Aanvoer Rijn en Maas laag maar voldoende voor watervraag

Gepubliceerd op: 16 september 2020- Laatste update: 16 september 2020 10:22 uur

In de eerste helft van september 2020 viel op veel plaatsen in Nederland neerslag. Dit heeft een positief effect gehad op de landbouw en natuur. Door het buiige karakter viel niet overal evenveel regen.

Op dit moment (half september 2020) is het neerslagtekort het grootst in het zuiden en oosten van ons land. Dit is al een tijdje zo. Dit komt omdat we vanuit de Rijn en Maas haast geen water naar die gebieden kunnen aanvoeren. De effecten van de droogte zijn daar dus nog steeds duidelijk merkbaar en de grondwaterstanden blijven op veel plaatsen laag.

In deze tijd van het jaar neemt de watervraag af, daarom is er ondanks de lage aanvoer van de Rijn en de Maas wel voldoende water beschikbaar om in de watervraag te voorzien.

Afvoer Rijn

De afvoer van de Rijn is in de eerste week van september 2020 gestegen tot 1780 m3/s. Sinds begin september is de afvoer aan het dalen. Ook voor de komende periode wordt een verdere daling verwacht. We zakken tot ongeveer 1000 m3/s. Dat is laag voor de tijd van het jaar maar het is niet ongebruikelijk. Het betekent wel dat schippers die varen op de Rijntakken minder lading mee kunnen nemen. Rijkswaterstaat publiceert minst gepeilde diepten zodat de scheepvaart kan anticiperen op de hoeveelheid lading die meegenomen kan worden.

Afvoer Maas

De afvoer van de Maas is, ondanks een korte afvoerpiek als gevolg van neerslag, zeer laag en zal naar verwachting de komende 2 weken ook laag blijven. Op de Maas zijn de peilen opgezet en wordt zo veel mogelijk water vastgehouden. Door de lage Maasafvoer ondervindt de scheepvaart hinder. Dit betekent oplopende wachttijden bij het schutten omdat Rijkswaterstaat op een aantal locaties nu waterbesparend schut. De wachttijd kan op die locaties daarom oplopen tot 2 uur. Ondanks de lage afvoer op de Maas is de situatie beheersbaar. De stuwen Roermond, Belfeld en Grave zijn extra afgedicht om het weg lekken van water te voorkomen.

Waterkwaliteit

De hoeveelheid zout in het water in de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse Delta en het IJsselmeer is normaal voor de tijd van het jaar. Wel verwachten we dat er de komende week in de monding van de Hollandsche IJssel enige verzilting optreedt door afnemende rivierafvoeren in combinatie met springtij. Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen hiervoor maatregelen.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van onder meer waterschappen, het KNMI en Rijkswaterstaat.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen, hoge temperaturen en veel verdamping een grotere kans op watertekorten en waterkwaliteitsproblemen aanwezig is.

Onderliggende pagina's