Aanbesteding A12 IJsselbruggen van start

Nieuwsbericht

Aanbesteding A12 IJsselbruggen van start

Gepubliceerd op: 02 september 2020- Laatste update: 02 september 2020 15:58 uur

Rijkswaterstaat start met de aanbesteding van het project A12 IJsselbruggen. Het onderhoud aan deze bruggen wordt op een nieuwe manier aanbesteed. Ervaring opdoen met deze zogeheten 2-fasen-aanpak is één van de maatregelen uit het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ en onderdeel van het traject om de samenwerking met marktpartijen te verbeteren.

De IJsselbruggen moeten op korte termijn worden gerenoveerd. Zoals veel Rijkswaterstaat-projecten kent ook deze renovatie een aantal onzekerheden. De 2-fasen-aanpak moet ervoor zorgen dat die onzekerheden niet pas naar boven komen als het werk al is aanbesteed en gegund. De nieuwe aanpak biedt de gelegenheid om gezamenlijk de benodigde vooronderzoeken te doen om in fase 1 de precieze opgave en bijhorende onzekerheden in kaart te brengen.

De 1e fase

De aanbesteding van het project bestaat uit een concurrentiegerichte dialoog met een relatief korte doorlooptijd. Er vindt in de selectiefase een nadere selectie tot 3 gegadigden plaats op basis van referenties en de organisatievisie. In de inschrijvingsfase wordt de beste partij gekozen op basis van onder andere een samenwerkingsassessment en plannen van aanpak voor het vervolg van het project. Met de marktpartij die de aanbesteding wint wordt het gezamenlijke engineeringtraject doorlopen (fase 1) en wordt een uitvoeringsontwerp opgesteld. Op basis van dit uitvoeringsontwerp wordt de uiteindelijke prijs overeengekomen.

Ervaring opdoen

Als onderdeel van het traject ‘Op weg naar een vitale infrasector’ is project A12 IJsselbruggen 1 van de 4 projecten waarin Rijkswaterstaat ervaring opdoet met de 2-fasen-aanpak. Klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk staan voorop bij deze aanpak, waarmee Rijkswaterstaat bij DOEN-project renovatie Nijkerkerbrug eerder al ervaring opdeed.

Renovatie A12 IJsselbruggen

De stalen IJsselbruggen in de A12 worden dagelijks gebruikt door ruim 62.000 voertuigen, waarvan 10.000 vrachtwagens en is daarmee een belangrijke verbinding in het hoofdwegennet. Dit intensieve gebruik is tegelijk ook de oorzaak van de vermoeiingsverschijnselen in de hoofddraagconstructie. Daarom is in november 2019 besloten versneld over te gaan tot renovatie.

Onderliggende pagina's