Wegverbreding A27 tussen Houten en Hooipolder gaat definitief door

Nieuwsbericht

Wegverbreding A27 tussen Houten en Hooipolder gaat definitief door

Gepubliceerd op: 26 augustus 2020- Laatste update: 26 augustus 2020 13:00 uur

De verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en Hooipolder gaat definitief door. Dit heeft de Raad van State vandaag (26 augustus 2020) besloten. De aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering kunnen hiermee van start gaan.

Minister Cora van Nieuwenhuizen: 'De A27 is een belangrijke verkeersader en al jaren een groot knelpunt. Het is belangrijk dat we met dit tracébesluit nu aan slag kunnen. Met deze verbreding verbetert de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in de regio.'

Uitspraak Raad van State

Tegen het tracébesluit zijn 45 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Het merendeel van de bezwaarmakers zijn bewoners en bedrijven in de buurt van de A27. Nagenoeg alle bezwaren tegen het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder van de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn ongegrond. Uit de uitspraak volgt dat er op 1 onderdeel een nieuwe beslissing moet worden genomen. Dit betreft het planten van nieuwe bomen in de buurt van knooppunt Noordeloos. Dit zal opnieuw moeten worden beoordeeld. De bezwaarmaker was het niet eens met de nieuwe bomen voor zijn bedrijf; deze zouden het zicht wegnemen.

Wat gaat er gebeuren?

In totaal is het te verbreden traject (tussen Houten en knooppunt Hooipolder) circa 47 km lang. Richting Utrecht krijgt het traject 3 rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken, op de rest van het traject komt een spitsstrook. Richting Breda komen tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam 4 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan een spitsstrook. De verbreding heeft gevolgen voor de bruggen op het traject. De Houtensebrug wordt verbreed en gerenoveerd en de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbruggen worden elk vervangen door twee nieuwe bruggen. Daarnaast wordt het knooppunt Hooipolder aangepakt.

Beroepsprocedure A27 Houten-Hooipolder

Op 20 december 2018 ondertekende minister Van Nieuwenhuizen het tracé- en saneringsbesluit. Hierin waren diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit, waaronder de toevoeging van een nieuwe Merwedebrug, Keizersveerbrug en Hagesteinsebrug. Er zijn 45 beroepen behandeld tijdens de zitting bij de Raad van State.

Onderliggende pagina's