Lessen uit het ontwerp van het bouwblok 3B-Bruggen

Nieuwsbericht

Lessen uit het ontwerp van het bouwblok 3B-Bruggen

Gepubliceerd op: 06 augustus 2020- Laatste update: 06 augustus 2020 14:18 uur

Samen met marktpartijen heeft Rijkswaterstaat een bouwblok ontwikkeld waarmee operators bruggen bedienen, besturen en bewaken. Dit zogenaamde 3B-Bruggen-bouwblok wordt in een beperkte serie ingezet in de regio West-Nederland Zuid en voor het eerst toegepast in de Wantijbrug.

In een zogeheten marktreflectie is samen met de markt gekeken naar de lessen die we kunnen trekken uit de ontwerpbesluiten van dit bouwblok.

Het bouwblok 3B-Bruggen (3BB) bestuurt alle dynamische functies in een brug, zoals de signalering, afsluitbomen en het aansturen van de brugvallen. Het bouwblok kan worden toegepast op vrijwel alle bruggen van Rijkswaterstaat en gebruik ervan zorgt voor voorspelbaar onderhoud, grotere betrouwbaarheid, minder storingen en de mogelijkheid om operators flexibeler in te zetten.

Centraliseren veiligheidsfuncties

De eerste vraag waar in de marktreflectie over is gesproken, was of en in welke mate veiligheidsfuncties in het bouwblok moeten worden opgenomen of binnen/tussen de Logische Functie Vervullers (LFV’s). Voor de 3BB is een keuze gemaakt om deze functies maximaal te concentreren binnen de 3BB. Geadviseerd werd de veiligheidsfuncties binnen de brugval specifiek te houden, met een minimale interface (meer gedistribueerd waar dat zinvol is). Er zijn dan minder signalen in de interface van het bouwblok met de logische functie vervullers, dan wanneer veiligheidsfuncties in de 3BB worden opgenomen.

Bediening en besturing

Er is ook gesproken over de vraag of de bedieningsfunctie verder afgesplitst zou moeten worden van de besturings- en bewakingsfuncties. Verschillende voor- en nadelen zijn geïdentificeerd, met aandacht voor het aantal componenten, optimalisatie van beheer en onderhoud, kosten en uniformiteit. Ook is een aantal alternatieven besproken, waaronder het verbinden van complexoverstijgende bedienapplicaties met een standaard bediensysteem voor objectgebonden reguliere bediening en het vervangen van lokale bedienplekken door mobiele bedienplekken.

Losse contacten of veldbus

Het bouwblok 3B-Bruggen gebruikt voornamelijk digitale en analoge IO-signalen om commando’s en de status van LFV’s uit te wisselen. De vraag was of dit een goede keuze is of dat een digitale veldbus de voorkeur heeft. Er bestaan veldbussen met gecertificeerde safety en redundantie, echter deze zijn merkgebonden, wat betekent dat certificatie alleen geldig is als alle onderdelen van de keten 3BB-LFV hetzelfde merk zijn. Hiermee wordt met de keuze voor technologie ook de keuze voor LFV’s voorgeschreven, terwijl Rijkswaterstaat juist oplossingsvrijheid wil voor de LFV’s.

Audio- en videoketen

Rijkswaterstaat heeft de wens om audio- en videoketens zoveel mogelijk te scheiden van de procesbedieningsketen. Voor- en nadelen van deze wens werden gedeeld, waaronder eenvoudiger beheer en het juiste moment om installaties te vervangen tot de behoefte aan configuratie op de lokale bedienplek en netwerkvertraging. Als mogelijke alternatieven is onder meer gesproken over lokale video-opslag voor kleine objecten en centrale opslag voor grote objecten en een video client op de bedienplek en een videomanagementsysteem op het rekencentrum.

Besturingsarchitectuur

Als laatste thema stond de besturingsarchitectuur centraal. De Landelijke Bruggen Standaard (LBS) schrijft dubbele besturing voor, namelijk regulier en nood. Dit lijkt overbodig. Door de LBS aan te scherpen, wordt de juiste architectuur verkregen. Een andere mogelijkheid is het voorschrijven van de technische oplossing.

Ervaring met deze werkvorm

In mooie discussies in een open sfeer waren er soms verrassende inzichten dankzij de zeer positieve inbreng van de marktpartijen. De meerwaarde van deze relatief open reflectie werd door alle aanwezigen onderschreven. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Volgende serie 3B-bouwblokken

De ervaringen die zijn opgedaan in deze marktreflectie worden gebruikt bij het bepalen van de architectuur van de volgende serie. Gedacht wordt aan een gecombineerd 3B-bouwblok voor bruggen en sluizen (3BBS). Rijkswaterstaat gaat hiermee verder wanneer de leerervaringen van de 3BB en de eerste toepassingen afdoende zijn.

Onderliggende pagina's