Inspectiesluiting stormvloedkering Ramspol 31 augustus – 4 september 2020

Nieuwsbericht

Inspectiesluiting stormvloedkering Ramspol 31 augustus – 4 september 2020

Gepubliceerd op: 27 augustus 2020- Laatste update: 27 augustus 2020 10:41 uur

Rijkswaterstaat inspecteert van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september 2020 de noordelijke balg van de stormvloedkering Ramspol. Bij de inspectie aan de binnenzijde van de balg wordt gebruik gemaakt van een drone om nauwkeurig de conditie van het balgdoek in kaart te brengen.

De inspectie is nodig om schade tijdig te ontdekken en zo nodig te repareren. Daarnaast worden ook alle veiligheidssystemen getest. De inzet van een drone bij inspecties heeft veel voordelen. Het is veel minder arbeidsintensief en de beelden van de drone geven een beter en helderder beeld van de schades en reparaties. Daarnaast zijn de beelden achteraf nauwkeurig te bekijken en te vergelijken met voorgaande inspecties.

Veiligheid testen

Tijdens de inspectiesluiting inspecteert Rijkswaterstaat niet alleen het balgdoek, maar testen we ook alle veiligheidsprocedures. Deze zijn vooraf samen met de betrokken aannemers getraind. In de balg wordt in overdruk gewerkt en hiervoor gelden specifieke veiligheidsmaatregelen.

Dit jaar geen uitleg aan publiek

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk publiek buiten uitleg te geven over de stormvloedkering Ramspol. We kunnen de anderhalvemeterrichtlijn van het RIVM niet waarborgen. Ook het bedieningsgebouw is niet toegankelijk. Wil je weten hoe de sluiting van de kering in z’n werk gaat? Bekijk de video over de werking van de stormvloedkering.

Hinder scheepvaart

Het Ramsdiep is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september 2020 gestremd voor het scheepvaartverkeer. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de Scheepvaart en over de marifoon) geïnformeerd over de exacte data en tijden. Voor de scheepvaart is een omleidingsroute ingesteld, via het Zwolle -IJsselkanaal en de Spooldersluis. De sluis krijgt een 24-uurs-bediening. De Ramsgeul Noord en Zuid worden niet gestremd. Deze is echter alleen toegankelijk voor de recreatievaart en niet te gebruiken voor de beroepsscheepvaart.

Unieke dam

De stormvloedkering Ramspol is een unieke opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering werkt. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat we anders zo’n 115 km aan dijken moesten ophogen. De kering is een stuk goedkoper én veiliger.

Ramspol

De stormvloedkering Ramspol is 1 van de 5 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermd zo het achterland. De stormvloedkering wordt ieder jaar voor de start van het stormseizoen getest. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Onderliggende pagina's