Afvoer van rivieren laag maar voldoende

Nieuwsbericht

Afvoer van rivieren laag maar voldoende

Gepubliceerd op: 18 augustus 2020- Laatste update: 18 augustus 2020 18:17 uur

De neerslag in het weekend van 15 en 16 augustus 2020 heeft lokaal het grondwaterpeil aangevuld. Op verschillende plaatsen in Nederland was zelfs sprake van wateroverlast. Ondanks dat blijven de grondwaterstanden in diverse regio’s nog steeds laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.

Het landelijk neerslagtekort is door de hittegolf verder toegenomen. Dankzij de recente neerslag die gevallen is, blijft het tekort sinds een aantal dagen stabiel. De verwachting is dat dit de komende 2 weken zo zal blijven omdat er de komende dagen meer neerslag wordt verwacht.

Afvoer van de Rijn en de Maas

De afvoer van de Rijn blijft laag en daalt langzaam richting 1100 m3/s. De afvoer blijft voldoende om in de watervraag te voorzien. De afvoer van de Maas is zeer laag en zal naar verwachting de komende weken langzaam verder dalen richting 25 m3/s. De situatie blijft door de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt wel beheersbaar.

Zo hebben we de stuwen Roermond, Belfeld en Grave met een niet doorlatend materiaal afgedicht om onnodig lekverlies te voorkomen. Het waterpeil van de kanaal- en stuwpanden staat zo veel als mogelijk tegen de maximale grens aan. Enerzijds is hierdoor meer water beschikbaar voor de scheepvaart, anderzijds daalt de grondwaterstand minder snel.

Andere maatregelen

Het peil van het IJsselmeer en Markermeer is verhoogd. De afvoer van de IJssel blijft laag voor de tijd van het jaar. Rijkswaterstaat monitort dagelijks het chloridegehalte in het IJsselmeergebied en dat vertoont een normaal beeld.

Er is wel sprake van verhoogde chlorideconcentraties op de Hollandsche IJssel. Door een combinatie van de tijdelijk lage Rijnafvoer begin augustus, springtij, windopzet en hoge onttrekkingen vanwege het warme weer is het zoute water vanuit de monding verder de Hollandsche IJssel opgetrokken. Momenteel worden de mogelijkheden verkend om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek water aan te voeren om door te spoelen.

Bij Diemen zien we ook af en toe een te hoge chloride concentratie. Rijkswaterstaat houdt dit onder controle door extra water aan te voeren via de Prinses Irenesluizen.

Waterbesparend schutten in het zuiden

Op dit moment zijn er geen grote knelpunten voor de scheepvaart. Door lagere waterstanden op de rivieren zijn er wel geringere waterdiepten. Op een aantal locaties in Brabant en Limburg geldt een aangepast schut- en pompregime om zo water te besparen. Daardoor kunnen wachttijden ontstaan.

Effecten op landbouw en natuur

De neerslag van de afgelopen periode bracht regionaal verlichting voor landbouw en natuur. De aanhoudende droogte en hitte van begin augustus heeft wel veel impact gehad op met name de melkveehouderij en de fruitteelt. Weilanden kleuren in het land goudgeel; de grasgroei ligt daardoor voor langere tijd stil.

De droogte in natuurgebieden neemt vooral op de zandgronden ernstige vormen aan. Op enkele locaties zijn daarom door waterschappen en natuurbeheerders noodmaatregelen ingezet om beken en poelen van water te voorzien, om zeldzame soorten te beschermen.

Stijging watertemperaturen

Door de afgelopen warme periode zijn ook de watertemperaturen flink gestegen. Hierdoor nemen de meldingen van vissterfte, blauwalg en botulisme toe. De watertemperaturen gaan naar verwachting de komende dagen weer dalen.

Rijkswaterstaat en de waterschappen blijven alert en zorgen er samen voor dat zoveel mogelijk water wordt vastgehouden en waar mogelijk doorgevoerd. Samen houden we de situatie nauwlettend in de gaten!

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van onder meer waterschappen, het KNMI en Rijkswaterstaat.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's