Viaductliggers ingehesen voor nieuwe aansluiting N3/N214 op A15

Nieuwsbericht

Viaductliggers ingehesen voor nieuwe aansluiting N3/N214 op A15

Gepubliceerd op: 20 juli 2020- Laatste update: 20 juli 2020 12:25 uur

Voor de nieuwe aansluiting van de autowegen N3 en N214 op de snelweg A15 zijn in het weekend van 18 en 19 juli 2020 de liggers ingehesen voor 2 viaducten over de Sophiaspoortunnel.

Zaterdag 18 juli 2020 vanaf 05.30 uur hees aannemer Strukton de 1e 60 ton zware, 35 m lange ligger op de eerder gebouwde landhoofden voor het 1e viaduct. Dit gebeurde met 2 zware hijskranen, van 700 en 500 ton, aan beide zijden van de spoortunnel. Rond 18.00 uur ’s avonds was de megaklus geklaard en lag de laatste van de in totaal 23 liggers op zijn plaats. Hierna worden de viaducten afgebouwd en maakt Strukton de aansluitingen op de nieuwe toe- en afrit.

Nieuwe aansluiting A15 op N3/N214

Het vele verkeer op de aansluiting van de snelweg A15 op de autowegen N3 en N214 zorgt voor lange files in de spits. Rijkswaterstaat past daarom deze aansluiting aan. In de nieuwe situatie worden de beide hoofdstromen van elkaar gescheiden, zodat het verkeer gelijktijdig kan worden afgewikkeld.

Verkeer dat vanuit Gorinchem via de A15 naar de N3 rijdt richting Papendrecht/Dordrecht wordt gescheiden van het verkeer dat vanuit Papendrecht/Dordrecht via de N3 naar de A15, richting Rotterdam, rijdt. Hierdoor verbetert zowel de verkeersafwikkeling in de regio als de doorstroming op de A15. De huidige toe- en afrit aan de noordzijde van de A15 wordt aangepast. De 2 viaducten over de spoortunnel zijn onderdeel van deze aanpassing. Daarnaast wordt de rotonde op de N214 vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Ook worden de 3 carpoollocaties samengevoegd tot 1 grote carpoollocatie met 160 plaatsen aan de Parallelweg.

Sophiaspoortunnel

De Sophiaspoortunnel is onderdeel van de Betuweroute, de goederenspoorlijn tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Belangrijke voorwaarde was dat de werkzaamheden aan de aansluiting geen effect hadden op de spoortunnel. Door de aanleg van de viaducten mocht de grond niet verzakken, omdat dit de ligging van de tunnel beïnvloedt. In de berekeningen voor het ontwerp van de viaducten is hier uitgebreid rekening mee gehouden en aandacht aan besteed.

Bereikbaarheid Drechtsteden

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren. Denk hierbij onder andere aan de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16, en de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Recent is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook een verkenning gestart naar verbetering van de doorstroming op het aansluitende deel van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de komende jaren een forse opgave om oudere bruggen, viaducten, sluizen en tunnels te vervangen of te renoveren. De renovatie van onder andere de Wantijbrug, de Merwedebrug bij Papendrecht en het groot onderhoud van de N3 zijn onderdeel hiervan.

Onderliggende pagina's