Verkeershinder brug Bakelseweg en brug Harry Kinnard over Zuid-Willemsvaart vanaf 24 juli 2020

Nieuwsbericht

Verkeershinder brug Bakelseweg en brug Harry Kinnard over Zuid-Willemsvaart vanaf 24 juli 2020

Gepubliceerd op: 15 juli 2020- Laatste update: 15 juli 2020 16:57 uur

Rijkswaterstaat voert vanaf 24 juli 2020 diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan 2 bruggen over de Zuid-Willemsvaart: brug Bakelseweg en brug Harry Kinnard (ook wel Heeswijkse brug). Beide bruggen zijn hierdoor beperkt toegankelijk. Er gelden omleidingsroutes.

Brug Bakelseweg

De brug Bakelseweg in Bakel krijgt een nieuwe asfaltdeklaag en de leuning van de brug een nieuwe verflaag. We herstellen betonschade en vervangen de voegovergangen. Ook de geleidewerken onder de brug die schepen gebruiken om de brug te passeren, worden vervangen. De werkzaamheden duren van vrijdag 24 juli 7.00 tot woensdag 19 augustus 2020 17.00 uur. De brug is dan voor auto- en landbouwverkeer afgesloten. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.

Harry Kinnardbrug

Van de Harry Kinnard brug bij Heeswijk vervangen we het asfalt van de rijbaan en het fietspad en we herstellen betonschade. Ook wordt de staat van de brug geïnspecteerd. Dit gebeurt van vrijdag 24 juli 7.00 tot maandag 3 augustus 2020 17.00 uur. De brug is dan voor al het verkeer afgesloten. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan.

Onderhoud aan bruggen

Rijkswaterstaat is dagelijks bezig met onderhoud aan wegen en vaarwegen. Dat is nodig voor een vlotte en veilige doorstroming. Onderhoud aan bruggen hoort daar ook bij. Zo kunnen we de betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van de brug weer voor langere tijd garanderen. Van Doorn Geldermalsen voert de onderhoudswerkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat uit.

Meer informatie onderhoud bruggen

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's