Rivierafvoeren voldoende en grondwatersituatie verbeterd

Nieuwsbericht

Rivierafvoeren voldoende en grondwatersituatie verbeterd

Gepubliceerd op: 21 juli 2020- Laatste update: 21 juli 2020 16:17 uur

De neerslag van de afgelopen periode zorgt voor verlichting in grote delen van het land. Er zijn echter nog steeds regionale verschillen waar het gaat om de grondwaterstand. De afvoer van de Rijn en de Maas daalt in de komende weken, maar blijft naar verwachting voldoende om aan de watervraag te voldoen.

De waterschappen en Rijkswaterstaat blijven de situatie monitoren en genomen maatregelen blijven waar nodig van kracht, zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kades.

Rijn en Maas

De afvoer van de Rijn en de Maas daalt de komende weken, maar blijft naar verwachting voldoende om aan de watervraag te voldoen in die gebieden waar aanvoer van water uit de rivieren mogelijk is. De kans is klein dat de afvoer van beide rivieren onder de criteria van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komen. Voor de Rijn is dat in juli 1200 m3/s en in augustus 1100 m3/s. Voor de Maas is dat een driedaags gemiddelde van 25 m3/s.

Grondwaterstanden

De neerslag van de afgelopen periode heeft verlichting gebracht voor landbouw en natuur. Er zijn echter nog wel regionale verschillen. Zo zijn er gebieden waar de grondwaterstand nog steeds laag is, zoals op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland.

De drinkwatersector heeft geen knelpunten met de drinkwaterproductie. De oproep van de sector aan gebruikers blijft wel om bewust om te gaan met drinkwater. Scheepvaart ondervindt op dit moment geen hinder.

Neerslagtekort

De afgelopen weken waren de gemiddelde neerslag en verdamping in Nederland in balans. Na een droge start van de zomer is het neerslagtekort nu ongeveer op de lijn van de 5% droogste jaren gekomen. Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt 185 mm, en is daarmee de afgelopen weken niet verder toegenomen.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van onder meer waterschappen, het KNMI en Rijkswaterstaat.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's