Online informatiebijeenkomst ontwerptracébesluit A73 Zaarderheiken goed bekeken

Nieuwsbericht

Online informatiebijeenkomst ontwerptracébesluit A73 Zaarderheiken goed bekeken

Gepubliceerd op: 13 juli 2020- Laatste update: 13 juli 2020 14:28 uur

De minister van Infrastructuur en Waterstaat tekende in juni 2020 het ontwerptracébesluit (OTB) A67/A73 knooppunt Zaarderheiken bij Venlo. Het gaat om een extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de snelweg A73. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, staan in het OTB. Om omwonenden goed te informeren en de gelegenheid te bieden vragen te stellen, organiseerde Rijkswaterstaat op dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli 2020 een online informatiebijeenkomst.

Vanwege het coronavirus moest dat gebeuren via online presentaties in plaats van traditionele inloopavonden in een buurthuis. Deze informatiebijeenkomsten waren van tevoren aangekondigd op websites, social media, bewonersbrieven huis-aan-huis en via de pers. De presentaties werden door zo’n 40 belangstellenden per avond bekeken.

De presentaties werden ‘live’ toegelicht door een team van adviseurs en specialisten van Rijkswaterstaat. Projectmanager Jeroen Maas heette iedereen van harte welkom en coördineerde de chats en vragen. Omgevingsmanager Robin Aerts ging in op de bestuursovereenkomst, de voorkeursoplossing en de participatie door wijkraden, gemeenteraad en bestuur. De extra rijstrook met alle noodzakelijke technische aanpassingen werden toegelicht door technisch manager Marco Boot.

Hogere schermen A73

‘Om het verkeersgeluid te verminderen, krijgt de extra rijstrook net zoals de overige rijstroken van de A73 Zaarderheiken geluidreducerend asfalt. Bij de wijk Klingerberg worden de bestaande schermen aan weerszijden van de fietsviaduct Boekhorst vervangen door een hoger scherm’, zei Judith Weijsters, planstudiemanager, ‘Langs de N273/napoleonsbaan wordt het bestaande scherm vervangen door een hogere.’ Door deze maatregelen gaat het geluid in dB ten opzichte van de huidige situatie omlaag bij de wijken Klingenberg en Vossener. Op de overige plekken rondom het tracé blijft de geluidsbeleving gelijk.

De 2e informatiebijeenkomstmoest tijdens het beantwoorden van de laatste publieksvraag om technische redenen voortijdig worden beëindigd. De deelnemers zijn hierover per email direct op de hoogte gesteld. Rijkswaterstaat betreurt dit zeer. De presentatie en veelgestelde vragen worden nagestuurd.

Documenten ter inzage

Het OTB en de bijbehorende documenten liggen van 11 juni tot en met 22 juli 2020 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in Maastricht en het Stadskantoor van de gemeente Venlo (alleen na telefonische afspraak via 14 077). De stukken zijn ook in te zien en te downloaden via Platform Participatie. Iedereen mag een zienswijze op het OTB indienen. Dat kan digitaal via Platform Participatie, maar ook schriftelijk of telefonisch. Bekijk de website Platform Participatie voor meer informatie.

Onderliggende pagina's