Invoeringsdatum Veiligheid in Aanbestedingen naar 2022

Nieuwsbericht

Invoeringsdatum Veiligheid in Aanbestedingen naar 2022

Gepubliceerd op: 14 juli 2020- Laatste update: 14 juli 2020 09:03 uur

De beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen wordt met een jaar opgeschoven. De invoeringsdatum wordt 1 januari 2022, in plaats van de geplande 1 januari 2021.

Door de coronamaatregelen zijn geplande audits niet uitgevoerd en hebben medewerkers en afdelingen die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en gezondheid in de bouw (HSE-verantwoordelijken) prioriteit moeten geven aan de gezondheid van medewerkers. Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben dat in 2019 afgesproken. Rijkswaterstaat is ondertekenaar van deze Governance Code.

Veiligheidsladder

Vanaf moment van invoering hanteren ondertekenaars van de Governance Code de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Er wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Meer informatie over deze afspraak is te vinden op de website GCVB.

Audits weer opgepakt

Inmiddels tekenen de contouren van de 1,5m-economie zich af. Audits kunnen weer worden opgepakt: bij bedrijfs- en projectbezoeken kan worden aangesloten op het coronaprotocol ‘Samen veilig doorwerken’ een deel van de activiteiten kan eventueel op afstand plaatsvinden. Het protocol is intussen zodanig bekend in de bouwpraktijk dat ook HSE-verantwoordelijken en -afdelingen weer ruimte krijgen. Het werken in 1,5 m-economie zal minder efficiënt zijn dan voorheen. Daarom is gekozen om zo snel mogelijk, maar met een ruime marge van een jaar, duidelijkheid te bieden over de invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen.

Animatie Veiligheid in Aanbestedingen

Over Veiligheid in Aanbestedingen en de reden voor de invoering hiervan is een duidelijke animatie gemaakt.

Onderliggende pagina's