Voorbereiding aanbesteding Wilhelminakanaal in volle gang

Nieuwsbericht

Voorbereiding aanbesteding Wilhelminakanaal in volle gang

Gepubliceerd op: 23 juni 2020- Laatste update: 23 juni 2020 16:12 uur

Rijkswaterstaat is druk bezig met de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure. We gaan straks op zoek naar een aannemer die de herbouw van Sluis II, de afbouw van Sluis III en het kanaalpand hiertussen in het Wilhelminakanaal op zich neemt.

Dat gebeurt via een zogenoemd Design & Construct-contract. Dit betekent dat de aannemer niet alleen het project realiseert, maar ook verantwoordelijk is voor het ontwerp. De voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor de herbouw van Sluis II en de afbouw van Sluis III en het tussenliggende kanaalpand in het Wilhelminakanaal zijn in volle gang. Er komt namelijk heel wat bij kijken. De aannemer gaat straks aan het werk op basis van een Design & Construct-contract: hij realiseert niet alleen het project, maar is ook verantwoordelijk voor het ontwerp. Dit betekent echter niet dat de aannemer de vrije hand krijgt bij het maken van een ontwerp. Hij moet namelijk voldoen aan eisen en richtlijnen van Rijkswaterstaat. Zo benutten we de kennis, innovatie en slagkracht van de markt optimaal.

Eisen voor de aannemer

Op dit moment zijn we druk bezig met het verzamelen van de eisen en richtlijnen waar de aannemer zich aan moeten houden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om technische eisen. We geven aan in welk gebied van het Wilhelminakanaal de nieuwe Sluis II moet komen te liggen. Dit wordt ook wel het maatregelvlak genoemd. Andere technische eisen gaan over hoeveel water de nieuwe Sluis II moet kunnen afvoeren, de maximale grootte van de schepen die erdoorheen moeten kunnen varen en de vaaras. Verder moet de aannemer aantonen hoe hij omgaat met het beperken van hinder voor de omgeving en stremmingen voor de scheepvaart tijdens de bouw.

Ruimtelijke inpassing

Ook de ruimtelijke inpassing van de nieuwe Sluis II en de kanaaloevers tussen Sluis II en Sluis III komt voor rekening van de toekomstige aannemer. Maar ook hier geldt dat de aannemer zich moet houden aan eisen en richtlijnen. Zo maken de landschapsarchitecten van bureau Flux een plan voor de landschappelijke inpassing dat als basis dient voor het esthetisch programma van eisen dat uiteindelijk met het contract meegaat. Specifieke wensen hiervoor halen we op bij bewoners en bedrijven uit de omgeving en andere belanghebbenden. Het is belangrijk dat zij in deze fase met ons meedenken en hun input geven. Deze input nemen we mee in de eisen en richtlijnen voor de aannemer.

Aanbesteding en planning

De aanbestedingsprocedure voor de toekomstige aannemer neemt naar verwachting ongeveer een jaar in beslag. Na gunning eind 2021 start de voorbereiding van de uitvoering van het project. Dan werkt de aannemer die het werk gaat uitvoeren het ontwerp in detail uit. We vragen alle betrokkenen dan ook nog even geduld. In 2020 zetten we de eisen voor de aannemer op papier die dienen als basis voor het contract. In 2021 loopt de aanbestedingsprocedure op zoek naar een aannemer die het werk gaat maken. En in 2022 kunnen we het ontwerp voorleggen aan de omwonenden en andere belanghebbenden.

Meer nieuws Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Onderliggende pagina's