Veel regen gevallen, maar nog geen eind aan de droogte

Nieuwsbericht

Veel regen gevallen, maar nog geen eind aan de droogte

Gepubliceerd op: 24 juni 2020- Laatste update: 24 juni 2020 17:29 uur

Na 2 uitzonderlijk droge maanden heeft de neerslag van de afgelopen weken voor verlichting gezorgd. Dat maakt echter nog geen eind aan de droogte.

Het neerslagtekort is nog altijd groot en regionaal zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) blijft daarom opgeschaald in Niveau 1 ‘dreigend watertekort’.

Rijn even normaal voor tijd van het jaar

De afvoer van de Rijn is door de regen die vooral in het buitenland viel de afgelopen week wel flink gestegen richting normale waarden voor de tijd van het jaar. Voor komende week wordt weer een daling verwacht. De waterstand van de Rijn blijft gezien de tijd van het jaar boven het kritieke punt. De afvoer van de Maas blijft de komende week stabiel. Er is daarmee voldoende afvoer om aan de watervraag te voldoen in de gebieden waar aanvoer van rivierwater mogelijk is.

Effecten nog steeds merkbaar

Door de gevallen regen is in Oost- en Zuid-Nederland de grondwatersituatie enigszins verbeterd. Maar de effecten zijn nog steeds merkbaar. In deze gebieden kan geen water vanuit de rivieren worden aangevoerd en is er sprake van verminderde gewasopbrengsten in de landbouw en schade aan natuur. De komende tijd zal de watervraag door het groeien van de gewassen toenemen.

De drinkwatersector heeft geen knelpunten met de drinkwaterproductie. De verwachting is dat de watervraag door het mooie weer gaat stijgen. De sector roept gebruikers dan ook op om bewust om te gaan met drinkwater. Scheepvaart ervaart op dit moment geen hinder.

En komt er nog regen aan?

De komende dagen is het droog en zonnig weer. Maar na het weekend valt er regen. Het gaat niet om heel grote hoeveelheden. Er valt elke dag wel ergens neerslag in ons land en dat zal in de vorm van buien zijn. De kans op grote hoeveelheden neerslag is klein.

Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt circa 166 mm. Door de neerslag van de afgelopen dagen is het neerslagtekort iets afgenomen, maar het zal de komende 2 weken weer toenemen.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van daadwerkelijke droogte verschijnt de droogtemonitor elke 2 weken of vaker als dat nodig is.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's