Uitnodiging webinar A67/A73 knooppunt Zaarderheiken

Nieuwsbericht

Uitnodiging webinar A67/A73 knooppunt Zaarderheiken

Gepubliceerd op: 24 juni 2020- Laatste update: 24 juni 2020 12:46 uur

De minister van Infrastructuur en Waterstaat tekende in juni 2020 het ontwerptracébesluit (OTB) A67/A73 knooppunt Zaarderheiken. Op 30 juni en 2 juli 2020 organiseert Rijkswaterstaat online informatieavonden over dit OTB.

Wij nodigen u van harte uit om daaraan deel te nemen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier Digitale informatiesessie A73 Zaarderheiken.

Normaal gesproken organiseren we na ondertekening van het ontwerptracébesluit een informatieavond. Dat kan nu helaas niet vanwege het coronavirus. Om omwonenden en andere geïnteresseerden toch goed te kunnen informeren, houden we 2 webinars (online informatiesessies):

  • dinsdag 30 juni 2020 van 19.00 tot 20.30 uur
  • donderdag 2 juli 2020 van 19.00 tot 20.30 uur

Tijdens deze identieke sessies krijgt u meer informatie over het ontwerptracébesluit en de plannen op het gebied van geluid en lucht, natuur en water.

Ontwerptracébesluit getekend

Rijkswaterstaat, provincie Limburg en gemeente Venlo werken aan de voorbereidingen voor een extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de snelweg A73 bij knooppunt Zaarderheiken. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, staan in het ontwerptracébesluit (OTB). Minister Van Nieuwenhuizen heeft het OTB in juni 2020 ondertekend.

Documenten project Zaarderheiken ter inzage

Het OTB en de bijbehorende documenten liggen van 11 juni tot en met 22 juli 2020 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in Maastricht en het stadskantoor van de gemeente Venlo (alleen na telefonische afspraak via 14 077). De stukken zijn ook in te zien en te downloaden via Platform Participatie. Iedereen mag een zienswijze op het OTB indienen. Dat kan digitaal via Platform Participatie, maar ook schriftelijk of telefonisch (kijk op de website Platform Participatie voor meer informatie).

Meer nieuws A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Onderliggende pagina's