Samenwerken aan een verbrede A1

Interview

Samenwerken aan een verbrede A1

Gepubliceerd op: 04 juni 2020- Laatste update: 04 juni 2020 15:37 uur

Bij de verbreding van de snelweg A1 tussen aansluiting Twello en knooppunt Azelo zijn veel verschillende partijen betrokken. Omgevingsmanagers Tonny Arissen van Rijkswaterstaat en Aede van der Weij van bouwbedrijf Heijmans vertellen hoe het project vordert, wat er op stapel staat en wat erbij komt kijken om contact te houden met al die partijen.

Tonny Arissen en Aede van der Weij zijn allebei omgevingsmanager bij het project Uitbreiding A1 Twello – Azelo. Arissen namens opdrachtgever Rijkswaterstaat en Van der Weij namens opdrachtnemer Heijmans. Zij zijn verantwoordelijk voor het contact met alle betrokken partijen. Rijkswaterstaat regelt de algemene en bestuurlijke zaken; Heijmans alles wat met de uitvoering van het project te maken heeft. Beiden hebben een brede taak. ‘Wij vragen vergunningen aan, leiden het verkeer in goede banen, communiceren met belanghebbenden en houden rekening met de natuur in de omgeving’, legt Van der Weij uit. ‘Dat doen we dan ook niet alleen. We werken allebei met een omgevingsteam van zo’n 10 adviseurs.’

Gezamenlijk belang

‘Als opdrachtgever en opdrachtnemer hebben we een gezamenlijk belang’, vult Arissen aan. ‘We willen de weg zo snel mogelijk weer openstellen voor verkeer. Daarom stemmen we onderling veel af. Als omgevingsmanagers bellen we elkaar bijna dagelijks om te bespreken wat er speelt. Wat gaat goed en wat juist niet? Dat werkt goed: we zijn op veel stukken tegelijk bezig, maar tot nu toe kan het verkeer over het algemeen goed door blijven rijden.’ De 2 partijen vinden het belangrijk om bewoners, weggebruikers en bedrijven goed te informeren. Daarom hebben ze bijvoorbeeld gekozen voor een gezamenlijke projectwebsite. Arissen: ‘Daar vind je zowel de algemene projectinformatie van Rijkswaterstaat als hinderinformatie, filmpjes en foto’s over de uitvoering van Heijmans en achtergrondinformatie over het project.’

Uitvoering in volle gang

De uitvoering is in 2020 in volle gang. Van der Weij: ‘We zijn trots dat we ondanks bijvoorbeeld corona op schema liggen om de doorstroming van de snelweg A1 te verbeteren. We zijn nu bezig met het stuk tussen Twello en Deventer-Oost. Daar gaan we ook tijdens de bouwvak mee door. Na de zomer volgen de aansluiting Lochem, het groot onderhoud N332 en de aanpassingen aan de N348. Vanaf de herfst gaan we bezig met het stuk tussen Rijssen en Azelo. Al met al zijn we nog wel een jaar bezig.’

Het traject dat nu aan de beurt is, Twello – Deventer Oost, zorgt voor veel uitdaging. Van der Weij: ‘Dit is het drukste stuk met diverse op- en afritten. Bovendien gaat de weg hier over de IJssel(brug) bij Deventer. En er zijn weinig lokale wegen parallel aan de snelweg. We doen er dan ook alles aan om te zorgen dat verkeer toch zoveel mogelijk door kan rijden, terwijl wij veilig kunnen werken. Om de hinder te beperken, voeren we de werkzaamheden die de meeste verkeershinder opleveren, bewust in de zomervakantie uit, als er minder verkeer is.’

Veel overleg

Om alles op tijd af te krijgen, is veel overleg met andere partijen nodig. Van der Weij: ‘Wij moeten bij Rijkswaterstaat toestemming aanvragen om een deel van de A1 voor een bepaalde tijd deels af te mogen zetten. Daarnaast is afstemming nodig met gemeenten en provincies over de aansluitende lokale wegen. En we moeten bijvoorbeeld met politie, brandweer en ambulancediensten afspreken hoe zij erlangs kunnen als er echt iets aan de hand is. In dit geval zorgen we dan dat zij gebruik kunnen maken van ons werkterrein. We maken afspraken over het verleggen van kabels en leidingen die ons in de weg liggen. En over de manier waarop we rekening houden met de natuur. Zo hebben we onze planning aangepast vanwege de vleermuizen in de brug over het Twentekanaal. We overleggen met bedrijven in de omgeving, bijvoorbeeld hoe we kunnen zorgen dat zij bereikbaar blijven voor hun leveranciers. En we zorgen dat direct omwonenden en omliggende bedrijven op tijd weten wat er precies gaat gebeuren.’

Grond aankopen

Rijkswaterstaat moet bijvoorbeeld regelen dat de benodigde grond voor de uitbreiding in hun bezit is. Arissen: ‘Dat heeft bij dit project lang geduurd, omdat we niet met alle grondeigenaren snel overeenstemming konden bereiken. Dat proces liep zelfs door tot tijdens de uitvoering. Inmiddels kunnen we gelukkig overal aan het werk. En ik kijk ernaar uit dat we dit najaar op grote delen van de A1 de extra rijstrook kunnen openstellen, ook al duurt het nog tot en met volgende zomer voor het project helemaal klaar is.’

Meer nieuws Uitbreiding A1 Oost

Onderliggende pagina's