Regen brengt verlichting, maar droogte nog niet voorbij

Nieuwsbericht

Regen brengt verlichting, maar droogte nog niet voorbij

Gepubliceerd op: 11 juni 2020- Laatste update: 11 juni 2020 09:05 uur

In de week van 8 tot en met 14 juni 2020 is er in heel Nederland weer wat neerslag gevallen. Daarmee is het neerslagtekort iets gedaald en gaat de Rijnaanvoer de komende dagen wat stijgen.

Ondanks de gevallen regen is de droogte nog niet voorbij. We hebben nog steeds te maken met een neerslagtekort dat ver boven het gemiddelde ligt voor de tijd van het jaar. De Landelijke Commissie Waterverdeling blijft daarom opgeschaald in Niveau 1 ‘dreigend watertekort’.

Waterbeheer op orde

Op dit moment is het waterbeheer op orde. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben eerder al maatregelen genomen zoals het opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Op dit moment gelden er regionale onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater en worden droogtegevoelige kaden ook extra geïnspecteerd.

Op dit moment stuurt Rijkswaterstaat het peil van het IJsselmeer en Markermeer op NAP -0.15 m. Benedenstrooms van Maasbracht is de Maas op een hoger peil gebracht. Rijkswaterstaat en de waterschappen voeren op diverse plaatsen extra water aan om aan de watervraag voor landbouw en natuur te voldoen en om waterkwaliteitsproblemen (waaronder verzilting) tegen te gaan. In de Rijn-Maasmonding en op het Amsterdam-Rijnkanaal hebben we de afgelopen week tijdelijk te maken gehad met iets verhoogde zoutconcentraties in het water. Maar met de huidige aanvoer in de Rijn en de Maas zijn deze nu weer normaal voor de tijd van het jaar.

Wateraanvoer Rijn en Maas

De aanvoer van de Rijn bij Lobith is door de regen aan een stijging begonnen en bedraagt momenteel ongeveer 1250 m3/s. Dit is nog altijd lager dan het gemiddelde. Dat schommelt in deze tijd van het jaar rond de 2100 m3. In de van week van 15 tot en met 21 juni 2020 neemt de aanvoer verder toe, in eerste instantie richting 1300 m3/s en later 1600 m3/s. De daggemiddelde aanvoer van de Maas bij Sint Pieter is ongeveer 60 m3/s. Voor het Maasstroomgebied wordt er in diezelfde week nauwelijks neerslag verwacht, waardoor de aanvoer van de Maas langzaam zal dalen. De wateraanvoeren in de rivieren zijn op dit moment wel voldoende om aan de watervraag te voldoen.

Gevolgen lagere waterstand

Door de lagere waterstanden kunnen schepen op sommige locaties minder lading meenemen. Rijkswaterstaat publiceert daarom dagelijks overzichten van de minst gepeilde diepten. Op deze manier kunnen schippers nagaan hoeveel lading waar kan worden meegenomen. Ook voor de natuur levert de aanhoudende droogte schade op en bij de landbouwsector zal er zeker in de gebieden waar geen wateraanvoer mogelijk is, schade aan gewassen optreden. De drinkwatersector heeft geen knelpunten met de drinkwaterproductie. Wel roepen zij alle gebruikers op heel bewust met drinkwater om te gaan.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van daadwerkelijke droogte verschijnt de droogtemonitor elke 2 weken of vaker als dat nodig is.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's