Project Suurhoffbrug: lassen tijdelijke brug gestart

Interview

Project Suurhoffbrug: lassen tijdelijke brug gestart

Gepubliceerd op: 10 juni 2020- Laatste update: 10 juni 2020 13:53 uur

Om de huidige Suurhoffbrug te ontzien, plaatst aannemerscombinatie STIPT (Dura Vermeer, BESIX, Mobilis en Hollandia) in het voorjaar van 2021 een tijdelijke stalen boogbrug. In de fabriek in Krimpen aan den IJssel zijn lassers van Hollandia Infra gestart met het lassen van die brug. Daarna gaat de brug in zijn geheel op transport over het water. Dwars door Rotterdam heen, naar de eindlocatie.

De Suurhoffbrug is een zwaar bereden snelweg. Door het vele vrachtverkeer dat over de brug rijdt, zijn de kwaliteitseisen voor de nieuwe brug hoog. Derks: ‘De hoge belasting vraagt om dik staal. Voor de nieuwe tijdelijke brug gebruiken we staalplaten tussen de 12 en 80 mm. De staalplaten voor de liggers zijn 80 mm dik, de dekplaten 20 mm.’ Het staal voor de brug komt voornamelijk uit Duitsland. In de Nederlandse staalindustrie worden voornamelijk dunnere staalplaten geproduceerd, onder andere voor de auto-industrie. Dat staal is niet dik genoeg voor deze brug.

Staal uit Duitsland

De brug heeft een overspanning van 200 m, 40 m langer dan het referentieontwerp van Rijkswaterstaat. Projectleider Ryan Derks van Hollandia: ‘Doordat de brug langer is, worden de pijlers op land geplaatst in plaats van in de vaarweg. Daardoor hoeven we geen aanvaarbescherming te plaatsen. Dat zorgt voor minder hinder voor de scheepvaart. Ook op de d’Arcyweg is minder verkeershinder, omdat we daar nu geen oeverpijler neer hoeven te zetten.’ Door de lengte van de brug lag ook de materiaalkeuze voor de hand. ‘Zo’n grote overspanning kun je vrijwel niet realiseren met een betonnen brug’, aldus Derks.

Zware belasting

Door de zware belasting van de brug zijn de eisen aan het staal hoog. Dat geldt ook voor de productie en de lasnaden. Derks: ‘De kwaliteitseisen liggen hoog. Vermoeiingsscheuren in de lassen in het rijdek zijn een van de redenen dat veel bruggen uit de jaren 70 van de vorige eeuw nu aan renovatie toe zijn. De eisen liggen tegenwoordig daardoor een stuk hoger. Gelukkig zijn onze lassers daar heel bedreven in.’

Tijdelijke brug, duurzaam materiaal

Naar verwachting doet de stalen boogbrug tussen de 10 en 15 jaar dienst naast de aangepaste Suurhoffbrug. De brug gaat echter een stuk langer mee. ‘De brug kan op een later tijdstip in zijn geheel verplaatst worden en elders neergezet’, aldus Derks. Een stalen rijdek is licht, goed hanteerbaar en daarom gunstig voor toekomstig hergebruik. Ook in het geval dat er geen nieuwe locatie voor de brug is, is staal een duurzame keuze. ‘Als je het niet kunt hergebruiken, kun je staal altijd nog omsmelten. Het is 100% recyclebaar.’

Spectaculair vervoer

Door de brug elders te fabriceren, blijft de overlast op de eindlocatie beperkt. Op het terrein in Krimpen aan den IJssel last en conserveert Hollandia 4 stukken brug, van ieder zo’n 50 m lang, en 4 stukken boog. Door het staal te conserveren, wordt het beschermd tegen luchtzuurstof, zout en vocht. De brug wordt op een kade vlak bij de fabriek in elkaar gezet waarna de nieuw gelaste delen ook geconserveerd (geschilderd) worden.

Daarna start een spectaculair vervoer, aldus Derks. ‘De brug wordt in zijn geheel op 2 pontons naar de locatie bij de Suurhoffbrug gevaren. Een brug met zo’n grote overspanning via water vervoeren, dat gebeurt niet vaak in Nederland.’ Het totale gewicht van het transport, dat in het voorjaar van 2021 plaats zal vinden, is rond de 3000 ton. Derks: ‘De route voert de brug dwars door Rotterdam heen: onder de Van Brienenoordbrug, Koningshavenbrug, Erasmusbrug, Botlekbrug, Hartelbrug en Harmsenbrug door. Echt uniek. Ik vind het heel bijzonder om daarbij betrokken te zijn.’

Meer nieuws A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

Onderliggende pagina's