Ontwerptracébesluit A73 Zaarderheiken: een belangrijke mijlpaal

Interview

Ontwerptracébesluit A73 Zaarderheiken: een belangrijke mijlpaal

Gepubliceerd op: 24 juni 2020- Laatste update: 24 juni 2020 12:45 uur

Het ontwerptracébesluit (OTB) voor de A73 Zaarderheiken ligt sinds 11 juni 2020 ter inzage. Het OTB is een belangrijke mijlpaal voor het project. Projectmanager Jeroen Maas is trots en blij.

Het OTB bevat de plannen van Rijkswaterstaat voor de A73 ter hoogte van knooppunt Zaarderheiken. ‘Tijdens de spits is de verkeersdrukte op de parallelbanen te groot en staat er vooral in noordelijke richting dagelijks file’, licht projectmanager Jeroen Maas toe. ‘We verbeteren de doorstroming, veiligheid en beschikbaarheid van de weg door een extra rijstrook van ongeveer 2 km aan te leggen op de oostelijke parallelbaan. De nieuwe rijstrook begint bij aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de snelweg A67.’

Wegontwerp en geluidsmaatregelen knooppunt Zaarderheiken

Maas legt uit dat het OTB een verdere uitwerking is van het voorkeurstracé. ‘Het OTB omvat het wegontwerp van het A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken met de bijkomende voorzieningen.’ Ook bevat het OTB de resultaten van allerlei belangrijke onderzoeken naar onder meer geluid, fijnstof en stikstof. Maas vertelt dat het OTB geluidsreducerende maatregelen bevat om het bestaande nalevingsknelpunt geluid aan te pakken ‘We vervangen een aantal geluidsschermen door hogere schermen. Ook plaatsen we enkele schermen verder van de rijbaan af. Verder brengen we geluidsreducerend asfalt aan op de nieuwe rijstrook.’

Mooie mijlpaal

Maas legt uit dat het OTB een belangrijke tussenstap is op weg naar de definitieve plannen voor de A73 Zaarderheiken, het tracébesluit. ‘Ik ben heel trots op het behalen van deze mooie mijlpaal. Het OTB is een weloverwogen plan. Nu mogen omwonenden en andere belanghebbenden er hun oordeel over vellen. Dat kan door middel van het indienen van een zienswijze. Om het OTB nader toe te lichten, organiseren we op 30 juni en 2 juli 2020 een webinar. Dit is bedoeld voor omwonenden en andere geïnteresseerden.’

Laatste loodjes

De laatste fase van de totstandkoming van het OTB was overigens nog best bijzonder. ‘Bij dit soort projecten is het altijd zo dat de laatste loodjes het zwaarst wegen’, vertelt Maas. ‘Vaak zijn er dan nog allerlei dingen die we nader moeten uitzoeken en afstemmen. Dat is in normale omstandigheden al een hele klus, maar als gevolg van de coronacrisis werken we bij Rijkswaterstaat nu allemaal vanuit huis. Dat gaf een extra dimensie. We hebben veel telefonisch en digitaal moeten afstemmen, waar we normaal samen om tafel zitten om de laatste zaken door te nemen. Dat kostte best veel energie. Daarom ben ik extra blij dat het OTB inmiddels ter inzage ligt.’

Meer nieuws A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Onderliggende pagina's