Onderhoud wegen Rijkswaterstaat Midden-Nederland door Heijmans en combinatie Krinkels-Van Gelder

Nieuwsbericht

Onderhoud wegen Rijkswaterstaat Midden-Nederland door Heijmans en combinatie Krinkels-Van Gelder

Gepubliceerd op: 04 juni 2020- Laatste update: 04 juni 2020 15:53 uur

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de wegen in de regio Midden-Nederland gegund aan 2 opdrachtnemers: Heijmans en de aannemerscombinatie Krinkels-Van Gelder vof. De contracten hebben een looptijd van 5 jaar.

Heijmans verzorgt het onderhoud aan het zuidelijke deel van de wegen van Rijkswaterstaat Midden-Nederland (regio Utrecht). De aannemerscombinatie Krinkels-Van Gelder vof voert het wegenonderhoud uit in het noordelijke deel van Rijkswaterstaat Midden-Nederland (Flevoland). Vanaf november 2020 zijn de aannemers verantwoordelijk voor het totale onderhoud van onder andere de wegen, het groen, de openbare verlichting en het schoon en verzorgd houden van de verzorgingsplaatsen.

Gunning

Bij de aanbesteding is gebruik gemaakt van de zogeheten Best Value-aanpak. Binnen deze aanpak hebben Heijmans en Krinkels-Van Gelder vof de hoogste kwaliteitswaarden behaald van de inschrijvende partijen. Een aansprekend element uit de aanbiedingen was dat beide partijen met hun innovatieve aanpak voor minder verkeershinder zorgen bij gepland onderhoud. Daarnaast komen beide partijen met een vooruitstrevende aanpak op het gebied van duurzaamheid, waarmee fors wordt bespaard op zowel Life Cycle Costs als CO2-uitstoot. Beide partijen hebben uitgebreide ervaring met het onderhouden van wegen en hebben aangetoond dat ze in staat zijn om deze werkzaamheden op een goede manier uit te voeren.

Teun Schutte, contractmanager bij Heijmans Infra: ‘De projectdoelstellingen minimaliseren verkeershinder(beleving). Assetmanagement, omgevingsmanagement en duurzaamheid sluiten naadloos aan op Heijmans’ expertise in onderhoudscontracten. Met onze Best Value-prestaties, risico’s en kansen hebben we Rijkswaterstaat hiervan overtuigd en zijn we maximaal beoordeeld, waarop ik als sleutelfunctionaris natuurlijk erg trots ben.’

Proefproject richting een vitale infrasector

De samenwerking met beide partijen vormt, net als de recentelijke gunning van het onderhoud aan vaarwegen, één van de maatregelen vanuit Rijkswaterstaat om tot een vitale infrasector te komen. Hierbij is er ruimte voor innovaties en verduurzaming. Naar aanleiding van de samenwerking en effectiviteit binnen deze overeenkomst wordt een nieuw, verbeterd prestatiecontract ontwikkeld dat bij succes breder binnen Rijkswaterstaat wordt ingezet.

Erwin Hollander, technisch- en contractmanager bij Krinkels-Van Gelder vof: ‘Krinkels-Van Gelder levert graag een bijdrage aan innovatieve prestatiecontracten. Het vertrouwen dat Rijkswaterstaat met deze overkomst uitspreekt om duurzaam te innoveren in mens en materieel, past ook heel goed bij onze doelstellingen. Samen in transitie naar een vitale infrasector. Deze uitdaging gaan wij graag aan met Rijkswaterstaat.’

Verlenging mogelijk

Het contract gaat in vanaf november 2020 en geldt voor een periode van 5 jaar. Daarna is het mogelijk de overeenkomsten met 3 jaar te verlengen. Rijkswaterstaat geeft de opdrachtnemers zo meer ruimte om te innoveren en biedt de mogelijkheid tot het behalen van een betere efficiency.

Onderliggende pagina's