Herstelplan stuw Linne bekend

Nieuwsbericht

Herstelplan stuw Linne bekend

Gepubliceerd op: 05 juni 2020- Laatste update: 05 juni 2020 17:57 uur

Het herstelplan om de beschadigde stuw Linne te repareren is bekend. Rijkswaterstaat gaat onder meer alle 14 jukken van de stuw vervangen. De werkzaamheden moeten in het najaar van 2020 zijn afgerond.

Rijkswaterstaat kiest er voor om alle jukken zo snel als mogelijk te vervangen zodat de stuw voor het begin van het hoogwaterseizoen, vanaf 1 november 2020, weer veilig bediend en het waterpeil in de Maas weer goed gereguleerd kan worden.

Herstelplan stuw Linne

Na de eerste controle bleek onder meer dat er 4 jukken zichtbaar beschadigd zijn en vervangen moeten worden. Het inspecteren van de overige 10 jukken kost veel tijd. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er te laat gestart wordt met de fabricage van nieuwe jukken wanneer na inspectie zou blijken dat dit noodzakelijk is. Omdat dat de stuw hersteld moet zijn voor het begin van het hoogwaterseizoen en omdat stuw Linne toch al op de planning stond voor een grote onderhoudsbeurt over 2 à 3 jaar, is nu voor dit herstelplan gekozen waarbij alle jukken worden vervangen. Behalve de jukken worden ook de brugdelen opnieuw ontworpen en gefabriceerd, wordt er een nieuwe lier aangebracht en zal de kraan worden aangepast of vervangen.

Droge bouwput stuw Linne

Voor het herstel van stuw Linne is half april 2020 gestart met de bouw van een dam benedenstrooms van de stuw. Deze vormt samen met de tijdelijke dam die eerder bovenstrooms gebouwd werd een bouwput in de Maas rondom de beschadigde stuw. Het water tussen de dammen wordt weggepompt. Zo kon de stuw gedemonteerd en de betonnen fundatie goed en veilig geïnspecteerd worden en valt er tijdwinst te behalen bij de herstelwerkzaamheden komende maanden.

Veiligheid

Rijkswaterstaat doet er alles aan om altijd veilig te werken. Bij het afslaan van de waterpompen of bij een toename van lekwater in de bouwput zal er een signaal te horen zijn waarop de bouwput meteen geëvacueerd wordt. Zowel de pompen, het lekwater als de dammen worden continu gemonitord om eventuele afwijkingen direct te constateren.

Afvoervoorspellingen

De afvoervoorspellingen van de Maas worden dagelijks nauwlettend gemonitord door Rijkswaterstaat. De tijdelijke dammen worden niet afgebroken bij hoge waterafvoeren en de stuw kan tijdens de herstelwerkzaamheden minder water doorlaten dan normaal. Wanneer sprake is van hoge waterafvoeren, kan Rijkswaterstaat ook nog andere instrumenten inzetten, zoals water vasthouden in stuwpanden bovenstrooms van stuw Linne of het water afvoeren via sluizen.

Schade aan stuw Linne

Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door 2 duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het herstel. Voor meer informatie, zie ook de projectpagina Maas: reparatie stuw Linne.

Onderliggende pagina's