Aanleg vervroegd nieuw en stiller asfalt voor de A8 richting Alkmaar; 11-15 juni 2020

Werkzaamheden

Aanleg vervroegd nieuw en stiller asfalt voor de A8 richting Alkmaar; 11-15 juni 2020

Gepubliceerd op: 05 juni 2020- Laatste update: 05 juni 2020 13:33 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Boskalis in een lang weekend, van 11 tot 15 juni, aan de snelweg A8. De rijbaan richting Alkmaar krijgt tussen knooppunt Zaandam en de N246 nieuw en stiller asfalt en is daarom geheel afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Het verkeer wordt omgeleid, en moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingsperiode en omleidingsroutes A8

Van donderdag 11 juni 20.00 uur tot maandag 15 juni 05.00 uur is de A8 in de richting van Alkmaar volledig afgesloten tussen knooppunt Zaandam en de N246. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid:

  • Verkeer vanuit Amsterdam richting Beverwijk en Alkmaar via de snelwegen A10 West, A5 en A9 of via de A7 en vervolgens via de N515 of via de N244.
  • Verkeer op de A7 vanuit Leeuwarden richting Alkmaar en Beverwijk via de N244 of via de N515.

Voor verkeer richting Amsterdam blijft de rijbaan tijdens de wegwerkzaamheden open. Tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam blijft de A8 open voor verkeer in beide richtingen.

Stiller asfalt snelweg A8

Het asfalt op de snelweg A8 tussen knooppunt Zaandam en de N246 is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Over het hele traject wordt het asfalt vervangen door tweelaags zeer open asfalt beton (zoab)-fijn, het meest stille asfalt dat Rijkswaterstaat momenteel toepast. Aannemer Boskalis vervangt bovendien de voegovergangen tussen het wegdek en bruggen en viaducten door stillere voegen. Daarmee blijft het geluid langs de A8 binnen de geldende geluidsnormen en komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wens van gemeente en omwonenden. Voor dit groot onderhoud staan in juli en augustus van 2020 voor 4 weken gepland, maar een deel van het asfalteringswerk wordt nu dus al vervroegd uitgevoerd in juni 2020.

Aanpak A8 vervroegd

Van donderdag 11 tot maandag 15 juni 2020 vervangt Boskalis het asfalt op de rijbaan tussen knooppunt Zaandam en de N246. De vaste delen van de Coenbrug (zogeheten aanbruggen) worden in de zomer van 2020 voorzien van nieuw en stiller asfalt. Hinderbeperking voor het verkeer is de belangrijkste overweging om het werk naar voren te trekken. Door nu alvast het asfalt op de rijbaan richting Alkmaar te vervangen, kunnen diverse verbindingsbogen op knooppunt Zaandam openblijven tijdens de zomerwerkzaamheden. Hiermee voorkomen we dat in de zomerperiode 15.000 auto’s per dag omrijden en hun weg zoeken via lokale wegen.

Geluidsoverlast onderhoud A8

Op donderdagavond 11 juni start Boskalis direct met het verwijderen van het asfalt. Het frezen van het asfalt gebeurt met zware machines en kan vooral in de nacht van donderdag 11 juni op vrijdag 12 juni 2020 voor geluidsoverlast zorgen. Om de hinder te beperken, krijgen de freesmachines een ‘stop-and-go’-signalering waardoor er geen toeters nodig zijn. Ook wordt de achteruitrij-piep op de vrachtauto’s zo veel mogelijk vervangen door sissers.

Groot onderhoud A8: juli en augustus 2020

Van 12 juli tot 11 augustus 2020 voert aannemer Boskalis het grootste deel van het groot onderhoud uit. Ook de rijbaan richting Amsterdam krijgt in beide richtingen dan stiller asfalt, net als de vaste delen van de Coenbrug (de zogeheten aanbruggen). Boskalis verwijdert op de aanbruggen ook alle voegen en vervangt deze door stillere voegen. Tijdens deze werkzaamheden, in juli en augustus, wordt er 4 weken lang dag en nacht doorgewerkt. De A8 is dan voor verkeer richting Amsterdam volledig afgesloten tussen de N246 en knooppunt Zaandam.

Advies weggebruikers A8

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de gele borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

Meer informatie groot onderhoud A8

Meer informatie over het groot onderhoud aan de A8 is te vinden op de projectpagina. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's