Aanleg extra rijstroken A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht van start

Werkzaamheden

Aanleg extra rijstroken A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht van start

Gepubliceerd op: 22 juni 2020- Laatste update: 22 juni 2020 11:29 uur

Rijkswaterstaat start in de zomer van 2020 met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht. Aannemer Strukton Civiel voert de werkzaamheden uit en plaatst eind juni de bouwborden om de verbreding van dit deel van de snelweg A15 aan te kondigen.

Extra rijstroken A15

Om de doorstroming en veiligheid op de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren voegen we in beide richtingen een rijstrook toe. Richting Gorinchem komt tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost een extra rijstrook met vluchtstrook en richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Papendrecht. Hiervoor benutten we de ruimte in de middenberm en de buitenbermen tussen de weg en de geluidschermen. De geluidsschermen blijven op dezelfde plek staan en blijven even hoog. Eind 2021 is het werk gereed.

Voorbereidende werkzaamheden A15

Ter voorbereiding op de aanleg van de extra rijstroken graaft de aannemer proefsleuven om de exacte ligging van kabels en leidingen vast te stellen. Ook onderzoekt de aannemer de kwaliteit en stabiliteit van de ondergrond en inspecteert hij de vangrails. Vanaf eind juli 2020 wordt tussen Sliedrecht-West en Papendrecht, richting Rotterdam, op de buitenbermen achter de vangrail de zogenaamde voorbelasting neergelegd. Dit is een grote berg zand die een klein jaar blijft liggen. Die voorbelasting is nodig om de ondergrond te laten inklinken, zodat de weg later niet verzakt.

Verwachte hinder werkzaamheden A15

De voorbereidende werkzaamheden leveren naar verwachting geen hinder op. Als volgend jaar de daadwerkelijke verbreding van de snelweg A15 start, sluiten we per rijrichting de weg 2 weekenden lang gedeeltelijk af. Deze weekendafsluitingen vinden naar verwachting plaats in de zomervakantie van 2021.

Bereikbaarheid Drechtsteden

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren. Denk hierbij onder andere aan nieuwe aansluitingen van de N3 op de A16 en A15. Recent heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook een verkenning gestart naar verbetering van de doorstroming op het aansluitende deel van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de komende jaren een forse opgave om oudere bruggen, viaducten, sluizen en tunnels te vervangen of te renoveren. De renovatie van onder andere de Wantijbrug, de Merwedebrug bij Papendrecht en het groot onderhoud van de N3 zijn onderdeel hiervan.

Onderliggende pagina's