A10 Noord: ‘Goede omgevingscommunicatie bij zo’n groot project is cruciaal’

Interview

A10 Noord: ‘Goede omgevingscommunicatie bij zo’n groot project is cruciaal’

Gepubliceerd op: 12 juni 2020- Laatste update: 12 juni 2020 10:08 uur

Terwijl veel mensen het rustig aan deden tijdens het hemelvaart- en pinksterweekend, werd er ondertussen hard aan de weg getimmerd bij de A10 Noord. Om deze grootschalige werkzaamheden in goede banen te leiden, is er flink wat regelwerk en communicatie nodig.

Omgevingsmanagers Dick van der Kolk (Rijkswaterstaat) en Abe Schuring (Boskalis Nederland BV) weten er alles van en vertellen hoe zij dit bijzondere project ervaren.

Wat is jullie rol als omgevingsmanager?

Schuring: ‘Ik creëer de randvoorwaarden waarbinnen mijn collega’s kunnen werken. Wij zorgen als omgevingsmanager voor alle niet-werkgerelateerde onderdelen van het project, zoals vergunningen, communicatie, verkeersmaatregelen en afstemming met andere projecten. Ik kijk wat mogelijk en haalbaar is voor het project en of dit bij de wensen van de omgeving aansluit. Zo zorg ik ervoor dat zowel Rijkswaterstaat als opdrachtgever, als de omgeving tevreden zijn over het werk dat wij uitvoeren.'

Van der Kolk: ‘Goede omgevingscommunicatie bij zo’n groot project als het onderhoud aan de A10 Noord is cruciaal. Vanuit Rijkswaterstaat hebben we dan ook ingezet op een brede inzet aan communicatiemiddelen; van bewonersbrieven en nieuwsbrieven voor de directe omgeving, tot persberichten, advertenties, radiocommercials en social media om de weggebruiker zo goed mogelijk te informeren. Omdat de werkzaamheden vervroegd werden uitgevoerd, moesten we heel veel communiceren in een extreem korte tijd. Het is waardevol om te zien dat dit project vervolgens goed door de media is opgepakt. Van landelijke bladen tot regionale nieuwsbladen.’

Welke impact heeft de coronacrisis op jullie werkzaamheden?

Van der Kolk: ‘Vanwege de coronacrisis zijn de werkzaamheden aan de A10 Noord naar voren gehaald. Dat maakte, dat we de voorbereidingen in een veel kortere tijd voor elkaar moesten krijgen dan oorspronkelijk de bedoeling was. We hebben intensieve samenwerking gezocht met partners, zoals de gemeente Amsterdam en Stadsdeel Noord. En extra ingezet op zo veelzijdig mogelijke communicatie, zodat we niemand zouden verrassen met de werkzaamheden.’

Hoe ervaren jullie de samenwerking binnen dit project?

Van der Kolk: ‘Met de betrokken partijen binnen dit project, zoals omliggende gemeenten, de verkeerscentrale Noordwest-Nederland en de provincie bekijken we wanneer we de werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren. Ook hebben we goed overleg met hulpdiensten, openbaar vervoerders en ProRail. De planning van de binnenring A10 Noord is cruciaal, omdat anders heel Amsterdam vast komt te zitten.’

Schuring: ‘Binnen deze samenwerking staan alle neuzen dezelfde kant op. Het mooie van dit project is dat iedereen het ermee eens is dat dit onderhoud moet plaatsvinden en dat de hemelvaart- en pinksterperiode het beste moment was om dat te doen vanwege de beperkte verkeersdrukte tijdens de coronacrisis. Daarnaast voelt de samenwerking met Rijkswaterstaat, de omliggende gemeenten en de provincie nog net zo vertrouwd als jaren geleden. Zo ben ik na een paar jaar in de regio Amsterdam gewerkt te hebben, 4 jaar uit beeld geweest bij deze partijen. Vanaf het moment dat ik met dit project weer bij de regio betrokken ben, ga ik verder waar ik gebleven ben en is het net alsof ik iedereen een week geleden nog gesproken heb. Dat is heel prettig samenwerken.’ Schuring vervolgt: ‘Verder heb ik dagelijks contact met andere omgevingsmanagers. We hebben elkaar nodig om dit project op poten te zetten. Daarnaast moet je vrij snel schakelen tussen omgeving en communicatie, vanwege de vele bewoners die langs de ring A10 wonen.’

Van der Kolk: ‘Samen zorgen we ervoor dat we het werk kunnen uitvoeren met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.’

Welke vragen hebben omwonenden?

Van der Kolk: ‘We krijgen veel vragen over mogelijke geluidshinder. Zo vroeg een bewoner of hij ’s avonds wel zou kunnen slapen, omdat het werk 24 uur per dag doorgaat. Daarnaast vragen mensen hoe ze moeten rijden, omdat ze het lastig vinden een beeld te vormen van de omleidingen. Voor deze mensen hebben we een animatie over het groot onderhoud gemaakt. Soms krijg je tegenstrijdige berichten. Enerzijds kregen we de vraag of we het werk niet eerder kunnen uitvoeren, omdat het momenteel iets rustiger is op de weg. Anderzijds zijn er ook mensen die vragen waarom wij het werk eerder uitvoeren, omdat er nu ook bijna geen openbaar vervoer rijdt en ze gebruikmaken van de route die we afsluiten.’

Schuring: ‘Er zijn inderdaad ook mensen die het totaal niet eens zijn met de werkzaamheden, omdat ze vanwege corona veel thuiszitten en dan meer geluidshinder ervaren of omdat de route die ze doorgaans gebruiken tijdelijk afgesloten is. Toch moeten we een afweging maken tussen het beperken van de verkeershinder in een periode met zo min mogelijk weggebruikers en de geluidshinder voor omwonenden. Ik ben dan ook blij, dat de werkzaamheden zo voorspoedig zijn verlopen, dat we in de zomer van 2020 alleen nog maar terug hoeven te komen voor de werkzaamheden aan de A10 Noord buitenring (tussen knooppunt Watergraafsmeer en Coenplein). De afsluiting van de binnenring, die gepland stond voor 3-13 juli 2020, is niet meer nodig. Dit betekent minder overlast voor omwonenden in de zomer dan we vooraf hadden verwacht.

Onderliggende pagina's