Neerslagtekort neemt toe, aanvoer grote rivieren voldoende

Nieuwsbericht

Neerslagtekort neemt toe, aanvoer grote rivieren voldoende

Gepubliceerd op: 07 mei 2020- Laatste update: 07 mei 2020 17:11 uur

Na ruim 6 weken zonder noemenswaardige neerslag viel vanaf eind april 2020 in heel Nederland regen. Hierdoor namen het neerslagtekort en de watervraag voor korte duur af. Vanaf 7 mei 2020 blijft het de komende 2 weken waarschijnlijk tamelijk droog met als gevolg opnieuw een toename van het neerslagtekort.

In de buurlanden zijn de neerslagkansen wat groter en daardoor blijven de grote rivieren Rijn en Maas de komende weken naar verwachting voldoende water aanvoeren. Per regio in ons land verschilt de grondwatersituatie nogal. Zo is de grondwaterstand in sommige gebieden gewoon normaal maar in andere delen van het land zeer laag voor de tijd van het jaar. De zeer lage grondwaterstanden komen met name voor in de hoger gelegen zandgronden. In die gebieden vallen lokaal watergangen droog.

Afvoeren Rijn en Maas

De afvoeren van de Rijn en de Maas zijn beiden lager dan normaal in deze tijd van het jaar, maar nog steeds is de afvoer voldoende om aan de watervraag te voldoen. Ook voor de scheepvaart zijn er geen grote beperkingen. Wel hebben schippers te maken met enige beperkingen voor de diepgang, vooral de grotere schepen en duwstellen. Rijkswaterstaat publiceert minst gepeilde diepten zodat de scheepvaart kan anticiperen op de lading die meegenomen kan worden.

Na een iets afgenomen watervraag begin mei 2020 neemt deze in veel gebieden weer toe. Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben peilen opgezet om water te bufferen en uitstroom van grondwater te voorkomen. Zo zijn het IJsselmeer en Markermeer iets verhoogd om water vast te houden. De Maas wordt benedenstrooms van Maasbracht op een hoger peil gestuwd om de grondwaterstanden in de omgeving te ondersteunen. De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie de komende weken nauwlettend.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van daadwerkelijke droogte verschijnt de droogtemonitor elke 2 weken of vaker als dat nodig is.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's