John S. Thompsonbrug in Grave wordt via slim-fit-coat geconserveerd

Nieuwsbericht

John S. Thompsonbrug in Grave wordt via slim-fit-coat geconserveerd

Gepubliceerd op: 15 mei 2020- Laatste update: 07 september 2020 12:41 uur

Met de inzet van een zogenaamde slim-fit-coat wordt de John S. Thompsonbrug bij Grave vanaf eind augustus geconserveerd. De speciale constructie zorgt ervoor dat het verven van de brug zo min mogelijk overlast voor de weggebruiker oplevert. De werkzaamheden duren tot eind 2022.

Van de 9 brugdelen wordt de oude verf verwijderd en nieuwe aangebracht. De typerende regenboogkleuren van dit rijksmonument komen terug. Daarnaast wordt het wegdek (slijtlaag) van de brug vervangen en worden nog een aantal kleine onderdelen vervangen. Alles bij elkaar duren de werkzaamheden ruim 2 jaar.

Constructie

Rijkswaterstaat heeft de opdracht gegund aan GSB. Zij hebben een constructie ontwikkeld die als het waren om een boog van de brug kan worden bevestigd. Binnen die constructie wordt het brugdeel geconserveerd. Vervolgens kan de constructie worden verplaatst naar het volgende deel. Op deze manier wordt de overlast beperkt. De voorbereidingen om de constructie te kunnen monteren vinden nu al plaats naast de brug. Rijkswaterstaat verwacht dat eind augustus de slim-fit-coat daadwerkelijk aan de brug bevestigd kan worden.

Overlast voor wegverkeer

Tijdens het bevestigen van de constructie (eind augustus 2020) en verwijderen hiervan (in 2022) is de brug in het betreffende weekend beperkter 2 nachten afgesloten. Overdag blijft 1 rijstrook beschikbaar. De huidige aslastbeperking (vrachtverkeer) blijft gelden. Daarnaast zal er een snelheidsbeperking worden ingesteld van 60 km/h. De verplaatsing van de werkconstructie naar het volgende brugdeel vindt ’s nachts plaats. Die nachten is de brug afgesloten.

Tijdens de conservering van de John S. Thompsonbrug blijven beide rijbanen en het fietspad in gebruik. Voor het vervangen van het wegdek (slijtlaag) van de weg zal de brug in 2022 naar verwachting 3 weken worden afgesloten voor het wegverkeer. Het fietspad blijft dan wel open en er worden verkeersregelaars ingezet om alles in goeie banen te leiden.

Op een ander moment wordt ook de slijtlaag van het fietspad vervangen. Tegen die tijd wordt voor de fietsers een alternatief ingezet om over het water te komen. Deze stremming zal naar verwachting 2 weken duren. Deze werkzaamheden gebeuren na de Nijmeegse Vierdaagse. De omleidingsroute zal gepubliceerd worden via de gemeentes, provincies en RWS. De afsluitingen worden op tijd bekend gemaakt, onder meer via de borden op locatie. Voor de hulpdiensten geldt dat zij tijdens alle afsluitingen wel gebruik kunnen maken van de brug.

Chroom-6

Er zijn monsters genomen van de brug die uitwezen dat een klein percentage van de verf op de brug chroom-6 bevat. Voordat er verf wordt verwijderd van een brugdeel wordt dit nogmaals onderzocht. Daar waar chroom-6 wordt aangetroffen wordt de verf volgens afgesproken procedures verwijderd zodat dit niet in het water of in de omgeving terecht kan komen.

Andere onderhoudswerkzaamheden

Brug Grave is onderdeel van een groter onderhoudsproject dat door GSB wordt uitgevoerd. Zo’n 30 objecten, zoals bruggen en sluizen maar ook andere kunstwerken zoals sifons en duikers, worden opgeknapt. Zo vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan onder andere de brug over de Marksluis, de brug over Sluis I en gemaal Oosterhout.

Onderliggende pagina's