Droge bouwput voor herstel stuw Linne gereed

Nieuwsbericht

Droge bouwput voor herstel stuw Linne gereed

Gepubliceerd op: 26 mei 2020- Laatste update: 26 mei 2020 12:49 uur

De droge bouwput in de Maas voor het herstel van stuw Linne is klaar. We starten 27 mei 2020 met de inspectie van de betonnen fundatie van de beschadigde stuw om de volledige schade in beeld te krijgen.

Na inspectie aan de betonnen fundatie kan het herstelplan begin juni 2020 definitief vastgesteld worden.

Voor het herstel van stuw Linne is 14 april 2020 gestart met de bouw van een dam benedenstrooms van de stuw. Deze vormt nu samen met de tijdelijke dam die eerder bovenstrooms gebouwd werd een droge bouwput in de Maas rondom de beschadigde stuw. Op deze manier kan de betonnen fundatie goed en veilig geïnspecteerd worden en valt tijdwinst te behalen bij de herstelwerkzaamheden van stuw Linne komende maanden.

Schade aan stuw Linne

Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door 2 duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Voor meer informatie, zie ook de projectpagina Maas: reparatie stuw Linne.

Onderliggende pagina's