A76: weekendafsluiting tussen knooppunt Kerensheide en grens België (richting Antwerpen en Brussel); 12-14 juni 2020

Werkzaamheden

A76: weekendafsluiting tussen knooppunt Kerensheide en grens België (richting Antwerpen en Brussel); 12-14 juni 2020

Gepubliceerd op: 27 mei 2020- Laatste update: 04 juni 2020 16:40 uur

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 12 juni 20.00 uur tot zondag 14 juni 2020 20.00 uur gepland onderhoud uit aan het asfalt van de snelweg A76. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor is de A76 tussen knooppunt Kerensheide en de Belgische grens richting Brussel en Antwerpen van vrijdag 12 juni 20.00 uur tot zaterdag 13 juni 11.00 uur en van zaterdag 13 juni 19.00 uur tot zondag 14 juni 2020 20.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Tegelijkertijd is de tussenliggende op- en afrit afgesloten alsmede de verbindingswegen ter hoogte van knooppunt Kerensheide richting Brussel en Antwerpen. Op zaterdag 13 juni is van 11.00 uur tot 19.00 uur 1 rijstrook open voor verkeer op de A76 in westelijke richting (richting Antwerpen/Brussel). Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingen A76

De snelweg A76 tussen knooppunt Kerensheide en grensovergang België richting Antwerpen en Brussel (E314) is van vrijdag 12 juni 20.00 tot zaterdag 13 juni 11.00 uur en van zaterdag 13 juni 19.00 uur tot zondag 14 juni 20.00 uur op de volgende plekken afgesloten:

 • A2/A76 komende vanuit Eindhoven richting Antwerpen en Brussel (E314)
 • A76/A2 komende vanuit Heerlen richting Maastricht
 • A2/A76 komende vanuit Maastricht richting Antwerpen en Brussel (E314)
 • A76 parallelweg komende vanuit Heerlen richting België
 • op- en afrit (1) Stein van de A76 richting Antwerpen en Brussel (314)

Verminderde beschikbaarheid van rijstroken

Van zaterdag 13 juni 11.00 tot 19.00 uur is 1 rijstrook open voor het doorgaande verkeer op de A76 tussen knooppunt Kerensheide en grensovergang België richting Antwerpen/Brussel. Door de verminderde beschikbaarheid van rijstroken op het traject kan er verkeershinder ontstaan.

Omleidingsroutes A76

Van vrijdag 12 juni 20.00 uur tot zaterdag 13 juni 11.00 uur en van zaterdag 13 juni 19.00 uur tot zondag 14 juni 20.00 uur is de A76 tussen knooppunt Kerensheide en de Belgische grens afgesloten voor al het verkeer.

Het verkeer op de A2 komende vanuit Eindhoven in de richting van Brussel en Antwerpen wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de snelweg A2 tot afrit (46) Roosteren
 • Ga aan het einde van de afrit via de Holtum-Noordweg de N296 op
 • Volg de N296 tot Maaseik
 • Ga verder op de N78 richting Maasmechelen
 • Daarna via de N75 en E314 richting Antwerpen

Het verkeer op de A76 richting Antwerpen wordt als volgt omgeleid:

 • Ga ter hoogte van knooppunt Kunderberg over op de snelweg A79 richting Maastricht
 • Via de N2 richting België
 • Daarna via de N78 en de E314 richting België

Of

 • Ga ter hoogte van knooppunt Kerensheide via oprit (48) Urmond naar de A2 richting Maastricht
 • Via de N2 richting België
 • Daarna via de N78 en de E314 richting België

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Groot Variabel Onderhoudscontract 2020 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de geleiderail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie werkzaamheden A76

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's