A10 Noord: handen uit de mouwen

Interview

A10 Noord: handen uit de mouwen

Gepubliceerd op: 15 mei 2020- Laatste update: 15 mei 2020 14:36 uur

Handen uit de mouwen! Werk aan de winkel! Het groot onderhoud aan de A10 Noord begint eerder. En dat is qua logistiek en planning een flinke operatie. In deze portretreeks spreken we een aantal sleutelfiguren. Vandaag: Roy Captijn vanuit de gemeente Amsterdam (adviseur stedelijke programmering) en Emiel Hetjes vanuit Rijkswaterstaat (verkeersmanager).

Hoe zien jullie werkzaamheden eruit?

Hetjes: ’Ik ben verkeersmanager bij Rijkswaterstaat en houd mij bezig met de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid tijdens wegwerkzaamheden. We bekijken hoe we werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren, hoe we de regio bereikbaar kunnen houden en we zorgen dat het verkeer zoveel mogelijk kan doorrijden. Dat werk doe ik voor verschillende projecten, waaronder voor het groot onderhoud aan de A10 Noord.’

Captijn: ‘Ik werk bij de gemeente Amsterdam als adviseur stedelijke programmering binnen de afdeling stadsregie. Samen met collega’s zorg ik ervoor dat de stad kan blijven functioneren tijdens werkzaamheden en leefbaar, bereikbaar en veilig blijft. Ik kijk daarbij ver vooruit en probeer de timing van (infra)projecten zo goed mogelijk af te stemmen op andere projecten en grote evenementen.’

Waarom wordt het groot onderhoud aan de A10 Noord naar voren gehaald?

Hetjes: ‘Mede op basis van verkeersmodellen maken wij een inschatting in welke periode werkzaamheden het beste kunnen plaatsvinden. Grote infraprojecten vinden meestal in de zomer plaats, omdat het dan vaak rustiger is op de weg. Dat is bij de A10 Noord ook het geval. Omdat er vanwege de coronacrisis momenteel nog minder verkeer op de weg rijdt dan in een gemiddelde zomer, hebben we de werkzaamheden deels naar voren gehaald (hemelvaart- en pinksterweekend, red.).’

Captijn: ‘Zoals Emiel al aangeeft, is het inderdaad rustiger op de weg vanwege de coronauitbraak. Het naar voren halen van het project is goed voor de doorstroming op de weg en daarmee voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de stad Amsterdam.’

Met wie werk je allemaal samen en hoe verloopt dat?

Captijn: ‘Ruim van tevoren leggen we de planningen van verschillende infrabeheerders (Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, ProRail, provincie Noord-Holland) naast elkaar. 3 jaar geleden bespraken we dus ook de langetermijnaanpak en stelden we aandachts- en knelpunten vast voor het project A10 Noord. Zijn er in dezelfde periode bijvoorbeeld grote evenementen of andere infraprojecten? De aannemer maakt vervolgens een Bereikbaarheid-Leefbaarheid-Veiligheid-Communicatieplan waarbij advies ingewonnen wordt bij onder andere nood- en hulpdiensten, vervoerders en diverse gemeentelijke afdelingen zoals stadsregie en verkeersmanagement.’

Hetjes: ‘Uiteindelijk maakt de aannemer een definitief plan waar onder meer in staat wat de afzettingen, routes voor nood- en hulpdiensten en omleidingsroutes zijn en hoe we tijdens de werkzaamheden omgaan met omwonenden, nood- en hulpdiensten, bedrijven en andere stakeholders in de regio. Ook hebben we nauw contact met bergers en met onze eigen weginspecteurs en verkeerscentrale.’

Wat betekent het naar voren halen van het project voor jullie werk?

Hetjes: ‘Omdat het groot onderhoud aan de A10 Noord eerder begint, hebben we opnieuw de raakvlakken met andere projecten in kaart gebracht en knelpunten opgelost.’

Captijn: ‘Met alle betrokken partijen maakten we nieuwe plannen. Dit ging allemaal vrij snel. Ik merk dat iedereen in de meewerkstand staat. We zijn van verschillende organisaties, maar ons belang is hetzelfde: de hinder zo klein mogelijk houden.’

Hoe houd je de stad bereikbaar en zorg je voor zo min mogelijk hinder?

Captijn: ‘Met elkaar kijken we dus naar de beste periode om de werkzaamheden uit te voeren, zetten omleidingsroutes uit en communiceren die routes met weggebruikers en omwonenden. Dit doen we via nieuwsbrieven, maar ook via websites (gemeente Amsterdam, projectpagina A10 Noord: groot onderhoud, pagina Geplande wegwerkzaamheden, Amsterdam Bereikbaar) en AT5.’

Hetjes: ‘Voorafgaand proberen we inderdaad zoveel mogelijk mensen te informeren. Ook zetten we Google, Waze, Flitsmeister en andere navigatiesystemen in om verkeer via de meest gewenste route om te leiden. Tijdens de werkzaamheden zijn we ook altijd ter plaatse om te monitoren en eventueel bij te sturen. Alles om ervoor te zorgen dat de omgeving en het verkeer zo min mogelijk hinder hebben van de werkzaamheden en wij veilig kunnen blijven werken. Op de laatste dag van de werkzaamheden lopen we met de aannemer een controleronde. We kijken dan onder meer of de borden, strepen en vangrails goed staan. Als dat zo is, kan de weg vervolgens weer open en is de klus geklaard.’

Onderliggende pagina's