Stand van zaken A27 Houten - Hooipolder: van beroepsprocedure tot werkzaamheden buiten

Interview

Stand van zaken A27 Houten - Hooipolder: van beroepsprocedure tot werkzaamheden buiten

Gepubliceerd op: 17 april 2020- Laatste update: 17 april 2020 14:23 uur

De afgelopen maanden hebben we bij het project A27 Houten - Hooipolder niet stilgezeten. Er is hard doorgewerkt en veel gebeurd. En dat ondanks de coronacrisis. Variërend van de beroepsprocedure rondom het tracébesluit en saneringsbesluit, een marktconsultatie met potentiële aannemers tot werkzaamheden buiten. Hoog tijd voor een projectupdate.

De Raad van State heeft op 2, 3 en 4 maart 2020 de beroepen tegen het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB) behandeld. Omgevingsmanager Erna Ceelen vertelt dat er in totaal 47 beroepen zijn aangetekend, waarvan er 2 op het laatste moment zijn ingetrokken. ‘Als Rijkswaterstaat hebben we alle beroepen doorgenomen en in een verweerschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangegeven waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Tijdens de zittingsdagen kregen bezwaarmakers de gelegenheid om hun verhaal te doen.’ Naar verwachting doet de Raad van State voor de zomer van 2020 uitspraak. Dan is duidelijk of het TB en het SB onherroepelijk zijn of dat er nog aanpassingen nodig zijn.

Webinar met grote aannemers

Mocht de Raad van State het TB en SB onherroepelijk verklaren, dan gaat de aanbesteding voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder (contract Zuid, Everdingen - Hooipolder) in september 2020 van start. Op 25 maart 2020 heeft Rijkswaterstaat grote aannemers over het project en de contractering geïnformeerd. Contractmanager Jan Theelen van Rijkswaterstaat: ‘Normaal gesproken organiseren we marktconsultaties altijd op een locatie vlak bij het project. Aan zo’n bijeenkomst doen marktpartijen op gebied van grond-, weg- en waterbouw (GWW) mee, om zich onder meer te laten informeren over de werkzaamheden, de bijbehorende risicovolle onderdelen en de beheersmaatregelen. Vanwege de coronacrisis konden we dit nu niet live doen. Vandaar onze keuze voor een webinar. Het was, met 25 deelnemende grote aannemers, een geslaagde sessie.’

Voorbereidende werkzaamheden Houten - Hooipolder

De voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder zijn al een tijd in volle gang. ‘We zijn inmiddels begonnen met het verleggen van kabels en leidingen, vertelt omgevingsmanager Edwin Moorren.‘De eerste, kleinere kabels en leidingen zijn verlegd. Dit jaar verleggen we ook de grotere exemplaren.’ Moorren vertelt ook dat de veldonderzoeken nagenoeg zijn afgerond. ‘De verkennende booronderzoeken voor archeologie zijn inmiddels uitgevoerd. Wel zijn we nu nog bezig met vervolgonderzoeken bij de Kartuizerpolder. Daarnaast zijn de laatste PFAS-onderzoeken afgerond en verstuurd naar de laboratoria.’

Bijzondere aandacht voor zorgorganisatie De Kloosterhoeve

Projectmanager Marc Lentjes vertelt tot slot dat zorgorganisatie De Kloosterhoeve in Raamsdonksveer de bijzondere aandacht heeft van Rijkswaterstaat. ‘Bij de aanpassing van knooppunt Hooipolder verdwijnt afrit 34 van de A59. Voor verkeer vanaf de snelwegen A59 en A27 met bestemming Raamsdonk leggen we een nieuwe verbindingsweg aan. Deze weg komt langs het zorgcomplex te liggen. Als project willen we de hinder voor de patiënten van De Kloosterhoeve tot een minimum beperken. Daarom maken we ons er sterk voor dat de aannemer een plan van aanpak maakt om de hinder op deze locatie te beperken. Ook stellen we eisen aan de bouwmethode. Dat betekent bijvoorbeeld: niet heien als het niet hoeft.’

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Onderliggende pagina's