Herstel stuw Linne: inspectie gestart

Nieuwsbericht

Herstel stuw Linne: inspectie gestart

Gepubliceerd op: 03 april 2020- Laatste update: 03 april 2020 16:03 uur

De onderwaterinspectie van de beschadigde stuw in Linne is in de week van 31 maart 2020 begonnen. De bouw van de tijdelijke breuksteendam is afgerond.

Om de exacte schade aan stuw Linne in beeld te brengen, zijn we gestart met onderwaterinspecties van de beschadigingen. Die worden uitgevoerd door een duiker in een veiligheidskooi. Een hijskraan laat de kooi in het water zakken, zodat de schade goed en veilig kan worden opgenomen. Op basis van de inspectieresultaten volgt een herstelplan. Het is nog niet duidelijk hoe de stuw wordt hersteld en hoe lang dat duurt.

Tijdelijke breuksteendam in de Maas

Om de inspectie mogelijk te maken, heeft Rijkswaterstaat eerst een tijdelijke breuksteendam gebouwd. De laatste werkzaamheden vonden deze week plaats. Achter de dam ontstaat rustig water, zodat de stuw goed en veilig geïnspecteerd kan worden. De dam neemt ook de waterkerende functie over van de stuw, zodat de waterstand goed op peil blijft bij lagere wateraanvoer. De dam is zo’n 60 m lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, zo’n 30 m breed. De dam steekt ongeveer 75 cm boven het waterpeil uit.

Schade aan stuw Linne

Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door 2 duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het herstel. Voor meer informatie, zie ook de projectpagina Maas: reparatie stuw Linne.

Onderliggende pagina's