Groot onderhoud A37 knooppunt Holsloot – Duitse grens

Werkzaamheden

Groot onderhoud A37 knooppunt Holsloot – Duitse grens; 14 mei-6 november 2020

Gepubliceerd op: 17 april 2020- Laatste update: 12 mei 2020 10:07 uur

Rijkswaterstaat voert in de periode van donderdag 14 mei tot en met vrijdag 6 november 2020 groot onderhoud uit aan de snelweg A37 tussen knooppunt Holsloot en de Duitse grens. Dit onderhoud heeft betrekking op beide rijbanen en is nodig om de weg ook de komende jaren in goede conditie te houden.

Het werk wordt in delen uitgevoerd waarbij steeds 1 rijbaan over een lengte van ongeveer 5 km wordt afgesloten. Het verkeer wordt daarbij via de andere rijbaan geleid, waarbij er voor elke richting slechts 1 rijstrook beschikbaar is. Als gevolg hiervan dienen weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Afsluitingsperiodes werkzaamheden A37

Het werk wordt uitgevoerd in 2 fasen. De 1e fase start op donderdagochtend 14 mei en duurt tot en met vrijdagmiddag 24 juli 2020. De 2e fase start op maandagochtend 10 augustus en duurt tot en met vrijdagmiddag 6 november 2020. Het werk wordt vervolgens opgedeeld in delen van ongeveer 5 km lengte op 1 van beide rijbanen, waaraan 2 tot 4 weken gewerkt. Het verkeer wordt daarbij over de andere rijbaan geleid waarbij er voor elke richting slechts 1 rijstrook beschikbaar is.

Omleidingsroutes werkzaamheden A37

Tijdens de werkzaamheden worden op- en afritten afgesloten voor het verkeer. Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Werkzaamheden tijdens coronacrisis

De coronamaatregelen hebben impact, ook op het werk van Rijkswaterstaat. Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat de kritieke infrastructuur (wegen, vaarwegen en het watersysteem) draaiende te houden. Om die reden gaan bovenstaande onderhoudswerkzaamheden vooralsnog door als gepland.

Meer informatie werkzaamheden A37

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn: 0800-8002.

Onderliggende pagina's