Eerste werkzaamheden vooroeverdediging Westerschelde en de Oosterschelde van start

Nieuwsbericht

Eerste werkzaamheden vooroeverdediging Westerschelde en de Oosterschelde van start

Gepubliceerd op: 03 april 2020- Laatste update: 03 april 2020 11:07 uur

Rijkswaterstaat versterkt in 2020 en 2021 op verschillende locaties langs de Westerschelde en de Oosterschelde de vooroevers. De vooroevers zijn het gedeelte van de dijk onder water. We brengen breuksteen en staalslakken aan om te voorkomen dat de ondergrond van zand, veen of klei wegspoelt door de stroming van het water.

Inmiddels zijn we begonnen met de eerste werkzaamheden langs de Westerschelde. We werken op dit moment op 2 locaties: bij Bath en bij de Eendragtpolder bij Terneuzen. Bij Bath gaat het om werkzaamheden die voortvloeien uit het Natuurpakket Westerschelde (NPW), dat in opdracht van provincie Zeeland wordt uitgevoerd. We voeren daar verschillende maatregelen uit, waaronder het aanbrengen van een aantal strekdammen om natuurherstel in de vorm van schorren en slikken te bevorderen. Bij de Eendragtpolder gaat het alleen om het versterken van de vooroevers.

Werk door 2 aannemers

‘We werken voor de vooroeververdediging met 2 aannemers. Van Oord is actief in de Westerschelde, Boskalis in de Oosterschelde, vertelt omgevingsmanager Alex de Smet. ‘Beide aannemers hebben vaker in dit gebied gewerkt en kennen de gevoeligheden. De lijnen zijn kort, we weten elkaar te vinden als er iets aan de hand is. We staan aan de vooravond van werkzaamheden op een flink aantal locaties. We voeren dan ook regelmatig overleg met veel verschillende partijen en stemmen planningen op elkaar af. In de Oosterschelde gaan we pas in oktober van start, maar loopt het overleg met bijvoorbeeld mossel- en kreeftenvissers en de duikers al volop.’

Werkzaamheden met coronavirus

Nu het coronavirus zich verder verspreidt en onzeker is hoe het virus zich de komende tijd verder zal ontwikkelen, neemt Van Oord de nodige voorzorgsmaatregelen om haar medewerkers en de maatschappij veilig en gezond te houden. Dit betekent dat medewerkers op het project Westerschelde zoveel mogelijk vanuit huis werken. De bemanning aan boord van de kraanschepen volgt de richtlijnen van het hygiënebeleid van Van Oord.

Werkzaamheden Westerschelde en Oosterschelde op schema

‘We lopen goed op schema’, gaat De Smet verder. ‘Gelukkig maar, want het tijdvak waarin we kunnen werken is beperkt. We houden rekening met bijvoorbeeld het broedseizoen. We willen de grijze en gewone zeehond en de broedvogels zo min mogelijk verstoren. We voeren het werk vooral vanaf het water uit, daarmee beperken we de hinder.’

Explosievenonderzoek in de Westerschelde

‘Op dit moment bereidt de aannemer een onderzoek naar explosieven in de Westerschelde voor. Uit historisch vooronderzoek weten we dat we rekening moeten houden met aanwezige munitie uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog’, licht De Smet toe. ‘In de Oosterschelde is dit onderzoek al uitgevoerd. We wachten nog op de resultaten.’

Meer nieuws Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

Onderliggende pagina's