Aanhoudend droog, lage Rijnafvoer en dalende grondwaterstanden

Nieuwsbericht

Aanhoudend droog, lage Rijnafvoer en dalende grondwaterstanden

Gepubliceerd op: 21 april 2020- Laatste update: 21 april 2020 16:50 uur

Op dit moment (21 april 2020) valt er geen neerslag in ons land en we hebben dan ook te maken met een droge periode. Ook de komende dagen valt er weinig tot geen regen te verwachten. Op de hoge zandgronden in het oosten en zuidoosten van ons land ondervinden landbouw en natuur gevolgen van de droogte.

De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend. De scheepvaart ondervindt enige hinder bij het varen en op de Waal geldt een diepgangbeperking in verband met verlaagd water. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Alleen lokaal is er sprake van enigszins verminderde waterkwaliteit met blauwalg en beperkte vissterfte tot gevolg.

Aanvoer van Rijn en Maas

De aanvoer van de Rijn bij Lobith is met ongeveer 1250 m3/s laag voor de tijd van het jaar maar voor april wel voldoende. De kans is vrij groot dat de aanvoer begin mei 2020 onder het LCW-criterium van 1.400 m3/s zal liggen. In de afgelopen weken is de afvoer van de Maas bij St. Pieter gedaald naar ongeveer 130 m3/s. Voor de komende 2 weken wordt een geleidelijke verdere daling verwacht van circa 10 m3/s per week. Voorlopig is de aanvoer van de Maas ruim voldoende om in de watervraag te voorzien.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van daadwerkelijke droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken of vaker als dat nodig is.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's