Fietsbrug stuw Linne open vanaf 25 maart 2020 na bouw tijdelijke dam

Nieuwsbericht

Fietsbrug stuw Linne open vanaf 25 maart 2020 na bouw tijdelijke dam

Gepubliceerd op: 20 maart 2020- Laatste update: 20 maart 2020 15:21 uur

De fietsbrug over de stuw in Linne is vanaf woensdag 25 maart 2020 vanaf 12.00 uur weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De brug is afgesloten vanwege de bouw van een tijdelijke breuksteendam voor het herstel van de beschadigde stuw Linne.

Voor de bouw van de dam in de Maas is groot materieel ingezet. Omdat vlakbij de stuw en dus ook op korte afstand van de fietsbrug wordt gewerkt, is het veiligheidsrisico te groot om fietsers en voetgangers toe te laten op de fietsbrug. Komende dagen worden werkzaamheden aan de dam en het omliggende (bouw)terrein afgerond en kan de fietsbrug worden opengesteld.

Omleidingsroute fietsbrug stuw Linne

Tot woensdag 25 maart 12.00 uur hebben fietsers en voetgangers nog te maken met een omleidingsroute. Aan de noordzijde van de fietsbrug, richting Linne en Maasbracht, wordt het verkeer omgeleid via Heel, Wessem en vervolgens over de Maasbrug. Aan de zuidzijde van de fietsbrug, richting Heel en Beegden, wordt het verkeer omgeleid via Maasbracht, de Maasbrug, Wessem en Heel. De omleidingsroute is met borden aangegeven.

Afsluiting fietsbrug tijdens herstel stuw Linne

Na realisatie van de breuksteendam inspecteert Rijkswaterstaat de schade aan de stuw. Hieruit volgt een herstelplan. Het is nu nog niet duidelijk hoe en wanneer de stuw wordt hersteld. Het is wel aannemelijk dat de herstelwerkzaamheden van de stuw gepaard gaan met een nieuwe stremming van de fietsbrug. De gemeente Maasgouw en Rijkswaterstaat bekijken samen hoe ze de hinder voor fietsers en voetgangers zoveel als mogelijk kunnen beperken.

Schade aan stuw Linne

Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door 2 duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Door de bouw van een tijdelijke breuksteendam kan de stuw onder water goed en veilig geïnspecteerd worden. De dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. De dam wordt zo’n 60 m lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, zo’n 30 m breed. De dam zal zo’n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. Voor meer informatie, zie ook de projectpagina Maas: reparatie stuw Linne.

Onderliggende pagina's