Zo min mogelijk hinder tijdens renovatie Suurhoffbrug

Interview

Zo min mogelijk hinder tijdens renovatie Suurhoffbrug

Gepubliceerd op: 26 februari 2020- Laatste update: 26 februari 2020 13:27 uur

Helaas kunnen de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug niet plaatsvinden zonder enige hinder voor de omgeving. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie STIPT doen er uiteraard alles aan om deze hinder zo veel mogelijk te beperken.

'Bij deze grote vervangings- en renovatieopgave, waar het project bij de Suurhoffbrug onderdeel van uitmaakt, is samenwerking om hinder te beperken noodzakelijk', zo vertelt Maya de Best, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

Slim ontwerp moet hinder beperken

De Best legt uit dat de bestaande Suurhoffbrug de komende jaren elk kwartaal wordt geïnspecteerd. ‘Op basis daarvan bepalen we of reparaties nodig zijn. Soms betekent dit dat we op korte termijn aan de slag moeten; andere keren is er wat minder haast bij.’ Ook bij de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe, tijdelijke brug en de uiteindelijke plaatsing in 2021 zal hinder optreden. Peter Mathlener, namens aannemerscombinatie STIPT omgevingsmanager voor de plaatsing van de tijdelijke brug, vertelt dat hinder voorkomen hoog op de agenda van aannemerscombinatie STIPT staat. ‘Door een slim ontwerp kunnen we op een veilige manier met een brugpijler minder toe dan Rijkswaterstaat oorspronkelijk heeft gevraagd. Hierdoor hoeven we minder bouwwerkzaamheden te verrichten en veroorzaken we minder hinder.’

Werkzaamheden combineren

De Best vertelt dat Rijkswaterstaat zo veel mogelijk werkzaamheden op de brug combineert, om zo minder hinder te veroorzaken. ‘Daarnaast overleggen we met andere Rijkswaterstaatprojecten, gemeenten en wegbeheerders – de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het waterschap Hollandse Delta – over hun voorgenomen werkzaamheden. Zo zorgen we ervoor dat weggebruikers niet van de ene omleiding in de andere terechtkomen.’ Mathlener vult aan: ‘Ook hebben we de afspraak om zo veel mogelijk buiten het recreatieseizoen – dat loopt van april tot oktober – te werken, zodat we het vakantieverkeer op Voorne-Putten zo min mogelijk storen.’

Gevolgen werkzaamheden Suurhoffbrug beperken

De Best benadrukt dat de werkzaamheden zo veel mogelijk buiten de spits, in de avonden en in het weekend worden gepland. ‘Ook op die manier proberen we de gevolgen voor de omgeving te beperken. Ons uitgangspunt is om bij werkzaamheden 1 rijstrook open te houden, als dat kan.’ Helaas lukt dat niet altijd. In december 2019 moest de brug bijvoorbeeld een weekend dicht. ‘Dat heeft grote gevolgen’, vertelt De Best. ‘Bijvoorbeeld voor Brielle, waar de omleidingsroute doorheen loopt. Om dit in goede banen te leiden, hebben we verkeersregelaars ingezet. We kunnen echter niet voorkomen dat er op zulke momenten vrachtverkeer door Brielle heen rijdt.’

Suurhoffbrug als navelstreng

'Ook voor Port of Rotterdam en de grote bedrijven op de Maasvlakte hebben de werkzaamheden en de eventuele toekomstige afsluitingen van de Suurhoffbrug gevolgen', stelt Mathlener. ‘Het is zaak om voortdurend voor ogen te houden dat de haven een hartslag heeft die 24 uur per dag doorgaat, 7 dagen per week. De aan- en afvoer van schepen is gewoonweg niet te stoppen. De Suurhoffbrug functioneert hierbij als een navelstreng: dagelijks gaan er in beide richtingen in totaal 8.000 vrachtwagens over de brug heen. Daarnaast rijden er over de naastgelegen spoorbrug ook nog meerdere treinen per uur over de Havenspoorlijn van en naar de Maasvlakte.’ Reden genoeg dus voor intensief overleg. ‘De lijnen met ProRail, Port of Rotterdam en de bedrijven zijn kort’, stelt De Best. ‘De band is goed. Gelukkig zien ook zij het belang in van wat wij doen. Want uiteindelijk is iedereen gebaat bij een goed functionerende verbinding over het Hartelkanaal.’

Meer nieuws A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

Onderliggende pagina's