Wat gebeurt er bij de Suurhoffbrug?

Nieuwsbericht

Wat gebeurt er bij de Suurhoffbrug?

Gepubliceerd op: 26 februari 2020- Laatste update: 26 februari 2020 13:22 uur

Eind 2019 is Rijkswaterstaat gestart met de renovatie van de Suurhoffbrug (A15). De renovatie is een onderdeel van een groter project, waar ook een tijdelijke verkeersbrug wordt gebouwd. Ondertussen worden de mogelijkheden verkend voor een definitieve toekomstbestendige verbinding.

De Suurhoffbrug over het Hartelkanaal (snelweg A15) dateert uit 1972 en is een belangrijke schakel tussen de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten, Botlek, Europoort en Rotterdam. De brug bestaat uit twee delen: een wegverkeersbrug en een spoorbrug. Door de toename van het vracht- en personenautoverkeer is de Suurhoffbrug aan vervanging toe.

Bereikbaarheid Maasvlakte lange termijn

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verkent met een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport – kortweg MIRT-verkenning – de mogelijkheden voor een definitieve toekomstvaste verbinding voor weg en spoor waarmee de bereikbaarheid van de Maasvlakte op de lange termijn wordt gegarandeerd. De verkenning bestaat uit 4 fasen: start, analyse, beoordeling van alternatieven en besluitvorming door minister. Na de planuitwerkingsfase staat de realisatie van de brug gepland. De verkenning richt zich op een brug met een levensduur tot het jaar 2100.

Maatregelen korte termijn

Tot die tijd neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de beschikbaarheid van de verkeersbrug te verzekeren. Deze maatregelen zijn:

  • Reparaties aan de onder- en bovenkant van de huidige brug. Aanpassing van de bestaande brug naar 2 rijstroken in de richting van de Maasvlakte, Brielle en Westvoorne.
  • Het plaatsen van een tijdelijke brug met 2 rijstroken voor 1 rijrichting (richting Rotterdam) en een fietspad in 2 richtingen.

De tijdelijke en aangepaste brug worden beide aangesloten op de A15. Hierdoor behouden we de huidige verkeersdoorstroming met een verkeersveilige brug en voorkomen we files en sluipverkeer in de regio.

Planning en aanpak renovatie Suurhoffbrug

In 2018 en 2019 vonden er diverse inspecties en reparaties plaats aan de bestaande brug. Deze werkzaamheden worden voortgezet. De grootschalige renovatie is in voorbereiding. De aanleg van de nieuwe tijdelijke boogbrug start in 2020. Deze zal in 2021 worden ingevaren. Aannemersconsortium STIPT (Dura Vermeer, BESIX, Mobilis en Hollandia) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, dat naar verwachting in 2022 is afgerond.

Meer nieuws A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

Onderliggende pagina's