Veiligheid voorop bij renovatie Suurhoffbrug

Interview

Veiligheid voorop bij renovatie Suurhoffbrug

Gepubliceerd op: 26 februari 2020- Laatste update: 26 februari 2020 13:28 uur

De diverse werkzaamheden aan de Suurhoffbrug hebben 1 ding gemeen: ze moeten veilig gebeuren. Adviseur veiligheid Jan van Veen: ‘Alle betrokken partijen moeten samen werken aan veiligheid.’

Bij alle facetten van het Suurhoffbrug-project staat veiligheid voorop. Het belangrijkst daarbij is de veiligheid van de constructie: de nieuwe bruggen moeten stevig genoeg zijn om de toenemende hoeveelheid (vracht)verkeer tientallen jaren te kunnen dragen. Maar ook tijdens de bouw en renovatie heeft veiligheid topprioriteit. Om te beginnen voor de bouwvakkers; die mogen geen letsel oplopen. Daarnaast is er bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Het wegverkeer moet tijdens de werkzaamheden veilig over de bruggen kunnen en het scheepvaartverkeer eronderdoor.

Veiligheid waarborgen

‘Veiligheid is dus een breed thema. In totaal zijn er maar liefst 12 veiligheidsdomeinen’, vertelt adviseur veiligheid Jan van Veen. Namens opdrachtgever Rijkswaterstaat ziet hij erop toe dat aannemerscombinatie STIPT alle afspraken op veiligheidsgebied nakomt. ‘Veiligheid krijgt bij elk domein een eigen invulling, maar we volgen steeds hetzelfde model om die veiligheid te waarborgen: de PDCA-cyclus met de stappen Plan, Do, Check en Act.’ Oftewel: plannen maken, uitvoeren, controleren of het werkt en bijsturen.

Verkeersveiligheid rondom Suurhoffbrug

Van Veen legt uit hoe die cyclus werkt bij het domein verkeersveiligheid. ‘De Plan-fase zit al in het contract. Daarin eist Rijkswaterstaat onder meer dat de aannemer een verkeersmanagementplan maakt. In de Do-fase werkt STIPT dat plan uit in concrete maatregelen. Bijvoorbeeld welke omleidingen er komen, welke borden nodig zijn om die routes aan te geven en waar verkeersregelaars ingezet worden. Bij de Check horen onder andere regelmatige veiligheidsrondes van de verantwoordelijke projectmanagers. Zij lopen alles na om te zien of er ongeregeldheden zijn. Op basis van hun bevindingen worden de maatregelen vervolgens aangepast: Act.’

Afstemmen met wegbeheerders

Op dit moment zit het project nog in de Do-fase: het uitwerken van de maatregelen. Belangrijk daarbij is de afstemming met alle betrokken partijen, benadrukt Van Veen. ‘Bij omleidingen hebben we te maken met verschillende wegbeheerders. De weg over de brug is van Rijkswaterstaat. Maar aan de zuidzijde komt vlak daarna de afslag naar de N218 richting Oostvoorne. Die weg is van de provincie Zuid-Holland. Dan lopen er onder de brug nog twee wegen parallel aan het Hartelkanaal. De D’arcyweg aan de noordzijde is in beheer van de gemeente Rotterdam. De Krabbeweg aan de zuidzijde loopt deels over een dijk en hoort daarom bij het waterschap Hollandse Delta. Al die partijen moeten dus samenwerken aan de verkeersveiligheid.’

Veilig voor alle partijen

Ook bij andere veiligheidsaspecten is afstemming cruciaal. Zo is overleg met oliemaatschappij BP en de Nederlandse Gasunie nodig om te zorgen dat hun pijpleidingen langs het kanaal niet beschadigen bij de werkzaamheden. En aan de brug hangen camera’s en meetapparatuur van Port of Rotterdam voor de veiligheid van de scheepvaart. Om te zorgen dat die goed blijven werken, moeten de camera’s in overleg verplaatst worden, zodat de nieuwe brug het uitzicht niet belemmert.

Bewustwording opbouwen

Als al die afspraken gemaakt zijn, is het zaak dat iedereen zich er ook aan houdt. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk om bewustwording op te bouwen. Van Veen: ‘Om te beginnen is de aannemer verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen die betrokken is bij alle maatregelen. Daarnaast hebben we nu in de voorbereiding al regelmatig lunchontmoetingen met veiligheidspresentaties. Bovendien volgen alle leidinggevenden een cursus VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers), zodat ze weten waar ze op moeten letten. Uiteindelijk werken we bijvoorbeeld op een afgesloten bouwterrein. Mensen mogen daar pas komen als ze eerst een video over de veiligheidsregels hebben gezien en beschermingsmiddelen als laarzen en een helm dragen. Zo zorgen we dat veiligheid altijd voorop staat.’

Meer nieuws A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

Onderliggende pagina's