Uitbreiding A73 bij Zaarderheiken: wat is een ontwerptracébesluit?

Nieuwsbericht

Uitbreiding A73 bij Zaarderheiken: wat is een ontwerptracébesluit?

Gepubliceerd op: 19 februari 2020- Laatste update: 19 februari 2020 11:12 uur

Op dit moment bereiden we het ontwerptracébesluit voor de uitbreiding van de snelweg A73 bij Zaarderheiken voor. Hierin staat in detail hoe de extra rijstrook van de oostelijke parallelbaan van de A73 eruit moet zien. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de leefomgeving.

Effectonderzoeken A73 Zaarderheiken

‘Dat doen we op basis van inzichten die we hebben verkregen uit de effectonderzoeken’, legt Judith Weijsters uit, manager planstudie bij Rijkswaterstaat. ‘Het gaat dan om de effecten van de extra rijstrook op onder andere het milieu. Die onderzoeken ronden we binnenkort af. De resultaten laten ons zien welke maatregelen nodig zijn om de extra rijstrook te kunnen realiseren. Voor dit project wordt bijvoorbeeld ook een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierin onderzoeken we of aanvullende maatregelen nodig zijn om geluidshinder zoveel mogelijk te beperken of voorkomen.’

Terinzagelegging ontwerptracébesluit A73 Zaarderheiken

Het ontwerptracébesluit beschrijft dus het hele pakket aan maatregelen die nodig zijn om de extra rijstrook op de parallelbaan in noordelijke richting te realiseren. Dit wordt ook op de bijbehorende plankaarten aangeduid. Naar verwachting in april 2020 komt het ontwerptracébesluit op een aantal locaties 6 weken lang ter inzage te liggen. Dit is de formele zienswijzeperiode waarin iedereen kan reageren.

Geïnteresseerden kunnen dan tijdens een informatiebijeenkomst ook nog langs komen voor een toelichting op het ontwerptracébesluit en om hun zienswijzen in te dienen. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Meer nieuws A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Onderliggende pagina's