Rijkswaterstaat sluit hoogwaterkering Ravenswaaij (Amsterdam Rijnkanaal)

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat sluit hoogwaterkering Ravenswaaij (Amsterdam-Rijnkanaal)

Gepubliceerd op: 09 februari 2020- Laatste update: 10 februari 2020 09:49 uur

Zondagochtend 9 februari 2020 bereikt het kanaalpeil tussen Ravenswaaij en Tiel een waterstand van 5.5 m boven NAP. Daarom sluit Rijkswaterstaat zondag 9 februari 2020 de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit om het gebied langs het zuidelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Lek en de Waal te beschermen tegen opkomend hoogwater vanaf de Lek.

Het zuidelijk deel van het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Ravenswaaij en Tiel, staat in normale omstandigheden in open verbinding met de Lek. Op dit deel van het kanaal stijgt en daalt het waterpeil dan mee met dat van de Lek. Bij een verwachte waterstand van 5.5 m boven NAP wordt het kanaalpeil te hoog. Voordat deze waterstand wordt bereikt, sluit Rijkswaterstaat de hoogwaterkering. Deze bestaat uit een keerschuif die in het kanaal zakt. Met het sluiten van de kering beschermt Rijkswaterstaat het gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Lek en de Waal (tussen Ravenswaaij en Tiel) tegen het hoge water.

Hinder scheepvaart bij sluizen en bruggen

Schepen kunnen na de sluiting passeren door de naast de keerschuif gelegen Prinses Marijkesluis. Vanaf dan worden de schepen geschut in de sluis en gaat ook het bijbehorende gemaal in werking. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.

Ook elders in het land kan men hinder ondervinden van de stormachtige omstandigheden. Rijkswaterstaat en de waterschappen treffen waar nodig maatregelen. Scheepvaart dient rekening te houden met stremmingen van onder andere sluizen en bruggen vanwege de harde wind. De wind zorgt tevens voor een lichte verhoging van de waterstanden langs de kust. Naar verwachting leveren deze verhogingen geen problemen op. Desondanks houdt Rijkswaterstaat vanuit het Watermanagementcentrum Nederland de waterstanden nauwlettend in de gaten. Waar nodig worden waterbeheerders en andere belanghebbenden gewaarschuwd.

Meer informatie hoogwaterkering Ravenswaaij

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Bekijk ook de video over de werking van de hoogwaterkering Ravenswaaij.

Onderliggende pagina's