Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (februari 2020)

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (februari 2020)

Gepubliceerd op: 13 februari 2020- Laatste update: 13 februari 2020 11:50 uur

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op haar website. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De planning van februari 2020 is nu in te zien.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente editie is nu beschikbaar. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Mate van betrouwbaarheid

Voor elke inkoop is aangegeven in welk kwartaal de marktbenadering gepland is. Dit betreft de planning zoals op het moment van publiceren kan worden ingeschat. De mate waarin de plandatum vastligt, of nog aan verandering onderhevig is, kan per inkoop verschillen. De inschatting van deze onzekerheidsmarge is aangegeven in de kolom ‘mate van betrouwbaarheid’, met de volgende categorieën: 

  • zeker: geen afwijking in tijd te verwachten
  • redelijk zeker: afwijking van maximaal 2 maanden mogelijk
  • waarschijnlijk: afwijking van maximaal 6 maanden mogelijk
  • onzeker: afwijking van meer dan 6 maanden mogelijk
Wij hebben gemerkt dat deze categorisering soms verschillend wordt geïnterpreteerd. Wij hopen hiermee voldoende duidelijkheid te scheppen over deze categorisering.

PAS en PFAS

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de normering uit het tijdelijk handelingskader PFAS zorgen voor extra onzekerheid over de planning van projecten. Mede in verband hiermee heeft een aantal projecten een plandatum met de categorie ‘onzeker’. Dit betekent dat de plandatum op dit moment een onzekerheidsmarge heeft van meer dan 6 maanden.

Voor een aantal projecten die zijn geraakt door PAS is Rijkswaterstaat in afwachting van zittingen die worden ingepland bij de Raad van State. Als er meer duidelijk is over de uitkomsten van dit traject, kan voor de projecten een betere inschatting van de planning worden gemaakt.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan 100 miljoen euro

Dit document (PDF, 271,67 kB) geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning november 2019 en de Inkoopplanning februari 2020 voor GWW-werken groter dan 100 miljoen euro.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning. 

Rijksaanbestedingskalender

Rijkswaterstaat verzorgt voor een aantal categorieën de Rijksbrede inkoop. In de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting de komende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december). De Rijksaanbestedingskalender vindt u op de website Rijksoverheid.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties zeer op prijs. Wilt u reageren, dan kunt u e-mailen naar inkoopplanning.

Onderliggende pagina's