Rijkswaterstaat pakt tot 2030 veel infrastructuur aan

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat pakt tot 2030 veel infrastructuur aan

Gepubliceerd op: 26 februari 2020- Laatste update: 26 februari 2020 13:29 uur

De aanpak van de Suurhoffbrug is 1 van de eerste projecten van de grote vervangings- en renovatieopgave waar Rijkswaterstaat de komende jaren voor staat.

Zo maakt de Suurhoffbrug onderdeel uit van 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die aangepakt zullen worden. De grootste onderhoudsopgave uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw en zijn, mede door de enorme toename van verkeer en zwaardere vrachtwagens, aan groot onderhoud of vervanging toe.

Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer ook in de toekomst vlot en veilig kan doorstromen. Tot 2030 renoveert, vervangt en bouwt Rijkswaterstaat daarom een groot aantal werken in de regio Zuid-Holland. Het gaat om 13 bruggen, 8 tunnels en 10 wegen. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Goed plannen vervangings- en renovatieopgave

Het vernieuwen van veel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt om een doordachte aanpak. Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsprojecten daarom bewust uit over een aantal jaren. We plannen alle projecten in samenhang met elkaar en combineren werkzaamheden zo veel mogelijk. Daarbij werken we nauw samen met andere overheden, zoals provincie en gemeenten, en het bedrijfsleven. We houden wegafsluitingen zo kort mogelijk. Op deze manier voorkomen we onnodige verkeershinder.

Hinder zo veel mogelijk beperken

Tot en met 2030 ligt de grote vervangings- en renovatieopgave vooral rond Dordrecht en Rotterdam. Helaas kunnen de werkzaamheden niet zonder hinder voor weg- en scheepvaartverkeer plaatsvinden. Natuurlijk plannen we de werkzaamheden wel zo in, dat er zo min mogelijk hinder voor verkeer is. Dit doen we onder andere door in verkeersluwe periodes te werken, zoals in de weekenden en tijdens schoolvakanties.

Meer informatie onderhoud infrastructuur

Zien welke projecten er in het kader van de grote vervangings- en renovatieopgave gepland staan? Ga naar de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland.

Meer nieuws A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

Onderliggende pagina's