Projectmanager A73 Zaarderheiken Jeroen Maas aan het woord

Interview

Projectmanager A73 Zaarderheiken Jeroen Maas aan het woord

Gepubliceerd op: 19 februari 2020- Laatste update: 19 februari 2020 11:10 uur

‘In 2020 weten we hoe de extra rijstrook van de snelweg A73 bij Zaarderheiken eruit moet gaan zien, zodat we daarna met de aanleg kunnen starten.’ Projectmanager Jeroen Maas geeft een doorkijkje.

‘We maken bij knooppunt Zaarderheiken een extra rijstrook over een lengte van bijna 2 km. Het verkeer op de snelweg A73 dat richting de snelweg A67 rijdt, kan dan beter doorstromen,’ vertelt projectmanager Maas.

Uitbreiding A73

‘Een rijstrook van zo’n 2 km is zo gerealiseerd, zou je misschien denken. Toch doen we ook voor zo’n stukje verbreding gedegen en zorgvuldig onderzoek naar de effecten. En dat kost tijd. In 2017 zijn we dan ook al gestart. Ook hebben we voor dit project te maken met de stikstofproblematiek, net als veel andere aanlegprojecten in het land’, vertelt Maas.

Ontwerptracébesluit A73 Zaarderheiken

'Op dit moment onderzoeken we de effecten van de extra rijstrook op onder andere de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, het geluid en de natuur. Die bepalen namelijk hoe zo’n rijstrook het beste in de omgeving kan worden ingepast en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.’

Hieruit volgt een ontwerptracébesluit, dat naar verwachting in april 2020 klaarligt. ‘Tijdens een formele zienswijzenperiode krijgen belangstellenden dan de gelegenheid hierop te reageren. Net als in oktober 2019 organiseren we in mei 2020 weer een informatieavond waar het ontwerptracébesluit wordt toegelicht. Een uitnodiging volgt te zijner tijd’, aldus Maas.

Meer nieuws A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Onderliggende pagina's