Krachten bundelen voor renovatie Suurhoffbrug

Interview

Krachten bundelen voor renovatie Suurhoffbrug

Gepubliceerd op: 26 februari 2020- Laatste update: 26 februari 2020 13:26 uur

Voor de bouw van de tijdelijke Suurhoffbrug heeft Rijkswaterstaat aannemersconsortium STIPT – een combinatie van Dura Vermeer, Besix, Hollandia en Mobilis – in de arm genomen. Om de brug snel en rendabel te kunnen bouwen hebben de 2 partijen een paar heldere basisafspraken voor samenwerking gemaakt.

De komende paar jaar werken Rijkswaterstaat en STIPT nauw samen om de tijdelijke Suurhoffbrug te realiseren en nog een klein laatste deel van de aanpassingen aan de huidige Suurhoffbrug te doen. ‘Zo’n samenwerking verloopt niet vanzelfsprekend goed, want iedere organisatie is weer anders en heeft zijn eigen mores’, vertelt Henk Meuldijk, vanuit Rijkswaterstaat de projectmanager van de Suurhoffbrug. ‘Daarom is het goed om voordat je zo’n project instapt, samen te kijken wat je verwachtingen zijn en hoe je elkaar kunt aanvullen en versterken.’

Samenwerkingsactiviteitenplan

Rijkswaterstaat hecht belang aan een partner waar de organisatie op kan bouwen, de lijntjes kort zijn en de positie gelijkwaardig. ‘Daarom kenden we in het aanbestedingstraject extra punten toe aan partijen die concreet lieten zien hoe zo’n samenwerking vorm kan krijgen’, aldus Meuldijk. ‘STIPT scoorde hoog met zijn samenwerkingsactiviteitenplan en kreeg mede om die reden de opdracht om de vervangende brug te gaan bouwen.’

Afspraken partners en opdrachtgever

Een van die activiteiten was de samenstelling van een Suurhoff-coalitie met toegewijde teamleden en een kick-off-week waarin elkaars sterke en zwakke punten werden geanalyseerd en verwachtingen uitgesproken. ‘Zo zijn we tot een convenant gekomen waarin we een aantal belangrijke afspraken voor samenwerking hebben geformuleerd’, vertelt Cor Boss, projectmanager Suurhoffbrug vanuit STIPT. ‘We hebben vastgelegd dat we, om te kunnen gaan voor veiligheid, kwaliteit, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid, tijdigheid en rendement, wij ons open en kwetsbaar opstellen en eerlijk en integer zijn. Ook zijn we nieuwsgierig, zeggen we wat we doen, doen we wat we zeggen en vieren we successen.’

Vertrouwen in samenwerkingspartners

'De afspraken gaan vooral over vertrouwen en eerlijkheid', licht Meuldijk toe. ‘Niemand heeft er iets aan als je elkaar continu controleert en vanuit wantrouwen benadert. Rijkswaterstaat wil een goede opdrachtgever zijn en samen met onze partner snel tot een goede brug komen. Dat gaat beter als je dat op een prettige manier doet en met plezier aan een opdracht werkt. Met deze afspraken komen we dus niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk tot een goede verbinding.’

Terugblikken na uitvoeringsfase

In maart 2020 is er een opvolgmoment waarin de samenwerking een herijking krijgt in het kader van de uitvoeringsfase die aanbreekt. Boss: ‘Dan verandert het team van samenstelling. Tot nu waren er vooral ontwerpers en constructeurs vanuit STIPT bij de coalitie betrokken, maar straks zijn dat met name uitvoeringsmedewerkers.’

Open kaart spelen

Hoewel het team nog niet zo lang samenwerkt, heeft het al wel ervaren wat de voordelen van de afspraken zijn. Meuldijk wijst op de wijze waarop STIPT is omgegaan met een klein ontwerpfoutje. ‘Dat kan iedereen gebeuren, maar het gaat om de manier hoe je ermee omgaat. STIPT speelde meteen open kaart en vroeg ons mee te denken over een mogelijke oplossing. Heel prettig dat ze zich open en kwetsbaar opstelden. Zo konden we meteen verder en zijn we er uiteindelijk goed uitgekomen.’

Bakkie in de bouwkeet

Die open cultuur komt ook fysiek tot uiting: de Suurhoff-coalitie werkt iedere woensdag bij STIPT op kantoor gebroederlijk aan het project. Ook donderdags is een groot deel van het team samen bij STIPT aan het werk. ‘Straks in de uitvoeringsfase zitten Rijkswaterstaters en STIPT’ers gezellig naast elkaar te werken en een bakkie te doen in de bouwkeet. Ze kunnen elkaar rechtstreeks aanspreken en houden zo de lijntjes kort. Daar worden we enorm blij van.’

Meer nieuws A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

Onderliggende pagina's