De stappen in het planproces uitbreiding A73 Zaarderheiken

Nieuwsbericht

De stappen in het planproces uitbreiding A73 Zaarderheiken

Gepubliceerd op: 19 februari 2020- Laatste update: 19 februari 2020 11:09 uur

Wil je een hoofdweg met een rijstrook uitbreiden, in dit geval de oostelijke parallelbaan van de snelweg A73, dan is de tracéwet van toepassing. Volgens deze wet moet je een aantal stappen doorlopen voordat je tot realisatie van een extra rijstrook kunt overgaan.

Planproces uitbreiding A73 Zaarderheiken

Voor de aanpassing van de A73 bij Zaarderheiken doorlopen we 3 stappen.

De startbeslissing

Dit is een uiteenzetting van het probleem, de aanpak en de voorkeursoplossing. Die wordt toegestuurd aan de Tweede Kamer en betrokken bestuursorganen. Voor de snelweg A73 bij Zaarderheiken is dat in januari 2017 gebeurd.

Het ontwerptracébesluit

Effectonderzoeken moeten uitwijzen op welke manier verbreding het beste gerealiseerd kan worden. Dit krijgt zijn beslag in het ontwerptracébesluit (OTB). De voorbereidingen zijn in volle gang. In april 2020 wordt het OTB openbaar en start de periode waarin u uw reactie kunt geven in de vorm van een zienswijze.

Het tracébesluit

Na afweging van alle zienswijzen wordt het OTB definitief gemaakt en heet het een tracébesluit. Naar verwachting is het tracébesluit voor de uitbreiding van de A73 bij Zaarderheiken eind 2020 gereed. Hier is dan nog beroep op mogelijk.

Start uitbreiding A73 bij Zaarderheiken

Voordat de werkzaamheden echt starten, brengt Rijkswaterstaat het werk de markt op. Zo vinden we een aannemer die de uitvoering voor zijn rekening neemt. De planning is dat de extra rijstrook vanaf 2021 aangelegd zal worden. Lees meer over de tracéwetprocedure.

De uitbreiding van de oostelijke parallelbaan van de A73 bij Zaarderheiken is een van de 154 projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Alle projecten en programma’s waar in 2020 in wordt geïnvesteerd omdat ze bijdragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland staan in het MIRT-overzicht 2020.

Meer nieuws A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Onderliggende pagina's