A27 Houten - Hooipolder: stand van zaken en de laatste ontwikkelingen

Nieuwsbericht

A27 Houten - Hooipolder: stand van zaken en de laatste ontwikkelingen

Gepubliceerd op: 06 januari 2020- Laatste update: 06 januari 2020 15:57 uur

Voor het project A27 Houten - Hooipolder is in 2019 veel werk verzet. Projectmanager Marc Lentjes: ‘We eindigden 2018 met een getekend tracébesluit. Daarom konden we dit jaar flink doorpakken.’

Rijkswaterstaat heeft in 2019 hard gewerkt aan de contractvoorbereiding voor de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Belangrijk onderdeel daarvan is het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten (UVO’s) met gemeenten, provincies en waterschappen. Trots vertelt projectmanager Marc Lentjes: ‘Op 28 oktober 2019 is de eerste UVO getekend door de provincie Noord-Brabant. Uiterlijk in het voorjaar van 2020 worden de andere UVO’s getekend. De inhoud van de UVO’s vertalen we naar eisen in het contract. Zo weet de aannemer wat hij moet doen, hoe hij het moet doen en hoe hij daarbij rekening moet houden met de omgeving.’

Startsein verleggen watertransportleiding Oasen

Voor de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder moeten we flink wat kabels en leidingen verleggen. Lentjes: ‘Een van die leidingen is de watertransportleiding van drinkwaterbedrijf Oasen: een gietijzeren buis met een doorsnede van 70 cm. Deze leiding wordt over een afstand van 6 km – tussen aansluiting Noordeloos en aansluiting Lexmond – verlegd. Hiervoor hebben Rijkswaterstaat en Oasen op 9 oktober 2019 een projectovereenkomst (POS) getekend.’

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Ook de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft de aandacht. ‘Op 20 november 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer’, aldus Lentjes. ‘In deze brief gaat de minister in op de gevolgen van PAS en PFAS voor Infra- en Waterstaatsprojecten in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het project A27 Houten - Hooipolder wordt hierin ook genoemd.’

Lentjes vervolgt: ‘Het Tracébesluit (TB) A27 Houten - Hooipolder is in december 2018 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld en voor wat betreft effecten op Natura 2000-gebieden gebaseerd op het op dat moment geldende PAS. Inmiddels heeft de minister haar verweer geschreven op de beroepen die op het tracébesluit zijn ingediend. Het is nu wachten tot de zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan worden de beroepen en het verweer van de minister beoordeeld.’ Tot die tijd gaat het projectteam door met de voorbereidingen van de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. ‘De eerste maanden van 2020 staan in het teken van de eerste voorbereidende werkzaamheden buiten. Daarbij gaat het om het verleggen van kabels en leidingen. Ook verwacht ik dat de aanbesteding van het zuidelijke contract (Everdingen - Hooipolder) dit jaar van start gaat. Genoeg te doen dus.’

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Onderliggende pagina's