Start voorbereidende werkzaamheden bij Suurhoffbrug (A15)

Nieuwsbericht

Start voorbereidende werkzaamheden bij Suurhoffbrug (A15)

Gepubliceerd op: 15 november 2019- Laatste update: 15 november 2019 11:16 uur

In het voorjaar van 2020 start aannemersconsortium STIPT namens Rijkswaterstaat met de bouw van de tijdelijke Suurhoffbrug (A15). Door de toename van het vracht- en personenautoverkeer is de Suurhoffbrug aan vervanging toe. Met de tijdelijke brug wordt de huidige brug ontlast doordat het verkeer over de 2 bruggen verdeeld wordt.

De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel tussen de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten en de Botlek, de Europoort en Rotterdam. De tijdelijke Suurhoffbrug is gereed in 2022 en ondertussen vindt een verkenning plaats naar de vervanging van de huidige Suurhoffbrug.

Voorbereidingen tijdelijke Suurhoffbrug (A15)

Vanaf maandag 18 november 2019 start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden aan beide oevers van het Hartelkanaal. Om ruimte te maken voor de tijdelijke brug worden bomen en struiken verwijderd. De bomen en struiken die moeten wijken, worden zoveel mogelijk dicht in de buurt en op de Tweede Maasvlakte herplant.

Geen hinder voor wegverkeer

STIPT voert de werkzaamheden uit zonder hinder voor het wegverkeer op de snelweg A15. Voor het fietsverkeer geldt een halve rijbaanafzetting. Verkeersbegeleiders zijn aanwezig voor de begeleiding. Het verwijderen van de bomen en struiken brengt mogelijk beperkt geluidshinder met zich mee.

Vervanging en renovatie

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug is één van de 13 bruggen in Zuid-Holland uit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van Rijkswaterstaat die aangepakt wordt. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie werkzaamheden Suurhoffbrug (A15)

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's